Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

yurps-lab dieze oost, zwolle


De minister schreef in december aan de Tweede Kamer dat leefbare wijken en steden een zaak is van burgers, bedrijven, corporaties en gemeenten. De structurele veranderingen in de maatschappij dwingen tot vernieuwend denken en handelen en het sluiten van nieuwe coalities. Er zijn daarom concrete handvatten nodig om ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’ te doen slagen.

De YURPS waren door de gemeente Zwolle en corporatie SWZ gevraagd om in het lab mee te denken over de organische vernieuwing van Dieze Oost. De vraag aan het lab was niet zozeer te redeneren vanuit een vastgoedopgave, maar juist vanuit het gebied en haar gebruikers. De wijkvernieuwing is een opgave van burgers, bedrijven, corporaties en gemeenten. Maar, waar liggen in Dieze Oost de nieuwe ‘motoren’ van de vernieuwing en biedt duurzaamheid daar een goede kapstok voor? Kortom wat zijn in deze wijk de concrete handvatten voor een ´Stedelijke vernieuwing op uitnodiging’.

Uitkomsten YURPS-lab: ‘Haal de buurtagenda op en combineer dit met een wijkfonds’

Haal de buurtagenda op in de wijk en richt een wijkfonds op om kansrijke initiatieven een startfinanciering te geven adviseerden de Young Professionals tijdens het YURPS-lab Dieze Oost op de Dag van stad en regio in Zwolle op 17 januari 2013. De bewoners zijn de spil, haal bij hen de vragen op en verknoop dit aan de duurzaamheidambitie voor de wijk. Benut de investeringen in het vastgoed als vliegwiel om te zoeken naar de cohesie in de buurt en maak daarbij ook de omslag van het ontzorgen naar het zelf organiseren en het co-creëren met de gebruikers van de wijk.

Over het YURPS-lab

Het lab is een ‘trainingsdag’ op locatie volgens de methode van ‘intervisie op locatie’, waar stil wordt gestaan bij de wat-vraag; wat is de opgave die er ligt en hoe kan er op de juiste wijze een invulling aan worden gegeven. Doel van de bijeenkomst is het maken van een analyse en daarna de opgave te bepalen. De insteek van de labs is tweeledig: advies aan de lokale partij en kennisontwikkeling vanuit het netwerk. Het is een snelkookpan, aan het einde van de middag presenteer je je advies aan de stakeholders.

Jouw rol als YURP: gesprekspartner, adviseur, onderlinge uitwisseling, brainstormen. Een senior uit het netwerk geeft feedback op jullie resultaat.
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.