Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

YURPS Inspiratieboek

17 december 2015

Op welke wijze kunnen perifere gebieden hun steden inzetten als motor voor economische ontwikkeling, innovatiekracht en een aantrekkelijk vestigingsklimaat? Rondom deze centrale vraagstelling zijn gerenommeerde keynote-sprekers van het ‘centrum van Nederland’ (de Randstad) afgelopen zomer in Heerlen in debat gegaan met topmanagers van ‘de periferie’ Zuid-Limburg. Het YURPS Inspiratieboek geeft een inhoudelijke en visuele impressie van de bijzonder geslaagde en inspirerende dag.

  • Hamit Karakus (directeur Platform 31) versus Guido Derks (directeur beleid en stedelijke ontwikkeling gemeente Maastricht);
  • Allard Jolles (directie portefeuillestrategie en management ministerie BZK Rijksvastgoedbedrijf) versus
  • Jo Nelissen (directeur, adjunct gemeentesecretaris gemeente Sittard-Geleen);
  • Jos Gadet (hoofdplanoloog gemeente Amsterdam) versus Rob van Vugt (clustermanager Provincie Limburg);
  • Gerard Marlet (directeur Atlas voor Gemeenten) versus Dorthe Schipperheijn (directeur programma’s gemeente Heerlen).

De aftrap van de YURPS Inspiratiedag werd gegeven door waarnemend burgemeester Frans Weekers, waarop de wethouder Barry Braeken Centrumontwikkeling de visie op de ontwikkeling van Heerlen heeft geschetst. Het voorzitterschap was in handen van directeur VVV Zuid-Limburg Anya Niewierra.

yurps-heerlen
Ralf Krewinkel, burgemeester van Heerlen, presenteert het Inspiratieboek

Zes doelstellingen

De YURPS (Young, Urban and Regional Professionals) Inspiratiedag kende naast een centrale vraagstelling ook een aantal professionele en inhoudelijke doelstellingen:
1) Verbinden van junior en senior professionals (en vooral junior professionals een platform bieden);
2) Verbinden van verschillende groepen mensen/ondernemers uit de Zuid-Limburgse regio, die allen vanuit een verschillend perspectief naar stedelijke ontwikkeling kijken;
3) Verbinden van de ‘Randstad’ (in de vorm van de keynote sprekers) en de ‘periferie’ (gepersonifi-eerd in de ‘tegendenkers’ van die dag);
4) Werken aan het imago van Heerlen als kennisstad maar ook als een stad die in beweging is (cultureel, als ook inzake planologie). Deze doelstelling manifesteert zich o.a. in de dagwandelingen;
5) Het bij elkaar brengen van Tripool en Provincie (door deze in de rol van tegendenkers te plaatsen);
6) Inhoudelijk thema’s ter discussie stellen die ons allen als professional en eventueel als inwoners van een (grens)gebied raken (denk aan urbanisatie, vergrijzing en andere aan demografische ontwikkeling gerelateerde onderwerpen).

Dit eerste YURPS Inspiratieboek geeft een inhoudelijke en visuele impressie van de bijzonder geslaagde en inspirerende dag. Het YURPS Inspiratieboek maakt een dag tastbaar en toegankelijk voor iedereen die de dag zelf niet heeft kunnen bijwonen en hoopt van betekenis te kunnen zijn voor
geïnteresseerden in regionale, stedelijke en demografische vraagstukken.

Veel plezier met het doorbladeren en lezen van het eerste YURPS Inspiratieboek

Namens de denktank YURPS (Platform31),

Rebecca Prevoo

download hier het YURPS Inspiratieboek
download hier het YURPS Inspiratieboek
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.