Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

YURPS door Sterre en Hilda

2015 is het jaar van Hilda Kooistra en Sterre Hijlkema. Zij gaan namens Platform31 de YURPS faciliteren. Zij stellen zich graag aan het netwerk voor.

Sterre Hijlkema (1989) heeft een brede interesse en passie voor stedelijke ontwikkeling. Ze zet zich het liefst in voor doelen waarbij ze ook iets voor een ander bereikt. Het liefste werkt ze aan projecten waarbij ze mensen enthousiast kan maken over een dienst of proces en ze hierin mee kan nemen.

Als MSc. Urban Geography is ze afgestudeerd op cocreatie in het grootste kluswoonproject van Nederland (DeFlat, Amsterdam). Met haar onderzoeksbureau werkte ‘Sterre & Stad’ onder andere voor de creatieve broedplaats Eiland8. Ook heeft ze zich onder deze pet gericht op zelforganisatie. Gefinancierd door Platform31 en de gemeente Utrecht heeft ze haar eigen onderzoeksvoorstel uitgevoerd. Sinds oktober 2014 werkt Sterre bij Platform31, bij ‘team Wonen’.

Hilda Kooistra (1985) heeft als stadsgeograaf affiniteit met de zorgsector, ze hoopt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan projecten op het snijvlak van wonen en zorg.

Ze studeerde Planologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens een mastertraject Stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft ze zich gespecialiseerd in sociale stedelijke vraagstukken en de inrichting van het publieke domein. Tijdens en na haar studie heeft ze enkele jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt. Ze schreef haar afstudeerscriptie over ‘het gebruik en de beleving van de woonomgeving door mensen met een verstandelijke beperking’. Hilda werkt sinds september 2014 bij Platform31 als junior projectleider bij ‘team Sociaal’.Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.