Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Voorstellen: Sven Ringelberg

11 mei 2016

In deze rubriek stellen we een nieuwe aanwinst voor uit het brede netwerk van YURPS. Deze editie staat Sven Ringelberg van woningcorporatie Woonbron in de schijnwerpers.

Ambitie

Als programmamanager duurzaamheid houd ik me bezig met innovatie op het gebied van energiebesparing en –opwekking. Binnen vier jaar willen we onze woningvoorraad verduurzamen tot energielabel B. Een ambitieus streven, waarbij een rendabele businesscase de grootste uitdaging is. De invoering van de Nieuwe Woningwet en Passend Toewijzen maakt de opgave er bovendien niet makkelijker op. De overheid vraagt corporaties om veel te investeren in verduurzaming, maar tegelijkertijd beperkt ze de mogelijkheden om die investeringen terug te verdienen. Om corporaties te motiveren om tot grootschalige verduurzaming te komen is de regeling energieprestatievergoeding (EPV) ontwikkeld. De EPV is een maandelijkse vergoeding die corporaties aan een huurder in rekening mogen brengen voor woningen met energiebesparende of energieleverende voorzieningen. Voor de huurder vervangt deze vergoeding de energierekening. De corporatie kan deze vergoeding gebruiken om zeer ingrijpende Nul op de Meter (NOM) renovaties terug te verdienen.

Restwarmte gebruiken

Op dit moment breng ik de kansen in beeld om (een deel van) onze woningvoorraad te verwarmen met restwarmte van bijvoorbeeld fabrieken en tuinders. Vooral in grote steden in de Randstad is het gebruik van restwarmte een mooie manier om de uitstoot van CO2 te reduceren. Dat de businesscase voor warmte-energie nog altijd minder rendabel is dan die van gas vormt hierbij een struikelblok. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het verdienmodel van de netpartijen. Waar het gasnet met publiek geld is aangelegd, rekenen de warmtenetbeheerders een commercieel tarief. Hiermee willen zij de hoge kosten voor de aanleg van een buizennetwerk met winst terugverdienen. Bovendien vragen de energiebedrijven een gegarandeerde afname om het investeringsrisico af te dekken. De onderhandelingen hierover verlopen moeizaam.

Gedrag

Bij verduurzaming gaat het overigens niet alleen om fysieke ingrepen. De gedragscomponent is minstens zo belangrijk. Je kunt de energetische prestaties van een woning verbeteren maar als de bewoners hun gedrag niet aanpassen, blijft het effect nihil. Woonbron gelooft dat zij een taak heeft in het ontwikkelen van bewustwording. Samen met Eneco werk ik daarom aan een project waarbij we onderzoeken of we bewoners een slimme thermostaat (TOON) kunnen aanbieden. Daarnaast ontwerpen we een cursus gericht op de beheerders van Rotterdamse corporaties. Deze cursus ontwikkelen we in het kader van een Europees project om VvE’s te verduurzamen.

Duurzame energie

Al sinds mijn studie ben ik geïnteresseerd in het onderwerp duurzame energie. Mijn interesse komt voort uit bezorgdheid over de staat van het milieu in combinatie met een verlangen naar innovatie en vooruitgang. Ik ben cynisch over de betrokkenheid van de Nederlandse overheid op dit thema. Juist nu de overheid steeds verder transformeert van uitvoerder naar procesregisseur, lijkt het aan een duidelijke visie te ontbreken. De overheid – en daarmee het publiek belang – is in toenemende mate afhankelijk van de inzet en financiering van marktpartijen en particulieren. Het wordt tijd dat de overheid haar rol als inspirator oppakt. Een stabiele langetermijnvisie is daarbij van essentieel belang. Momenteel verschilt de bestuurlijke aandacht voor duurzaamheid per kabinetsperiode. Maatregelen die het ene kabinet neemt worden in de volgende regeerperiode teruggedraaid. Het zou beter zijn als een belangrijke maatschappelijke opgave als duurzaamheid wordt losgekoppeld van de politieke besluitvorming.

Innovatie

Commerciële partijen hebben een slechte naam, maar zij zijn wel verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de innovaties op het gebied van duurzaamheid. Er zijn mooie voorbeelden van bedrijven die vooruit kijken. Bedrijven die ondanks alle onzekerheden hun strategie drastisch omgooien. Hierbij kun je denken aan een multinational als Tesla, maar ook in Nederland zijn er positieve geluiden. Energieleverancier Eneco bijvoorbeeld. Eneco besefte zich sneller dan de meeste energieleveranciers dat hun core-business een aflopende zaak was. Van concurrentie op prijs zijn zij zich steeds nadrukkelijker gaan profileren op grond van duurzame energieopwekking. Ook afvalverwerkingsbedrijf HVC heeft een radicale omslag gemaakt: van sec afvalverwerker naar leverancier van duurzame energie. Ik vind het mooi wanneer maatschappelijke waarden en commerciële belangen samenkomen. Voor mij tekent dat de weg naar een duurzame toekomst. Niet één alomvattende oplossing maar een optelsom van kleinschalige initiatieven van bedrijven en burgers. Hoewel ik tot op heden met veel plezier werk bij Woonbron, maak ik binnenkort een overstap naar adviesbureau Balance. Mijn missie richting duurzame energie zet ik onverminderd voort.

Sven Ringelberg (1989) is sinds 2014 werkzaam als programmamanager duurzaamheid bij Woonbron (Rotterdam) en vanaf mei 2016 als projectconsultant bij Balance (Rotterdam).Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.