Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Voorstellen: Eva Bennen

7 maart 2017

In deze rubriek stellen we een nieuwe aanwinst voor uit het brede netwerk van YURPS. Deze editie neemt Eva Bennen van KAW ons mee in haar werkveld. Eva werkt aan de verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving van mensen in steden en dorpen.

Wie ben je en waar werk je?
“Ik ben Eva Bennen en ik woon met veel plezier in Groningen. Na mijn studie Sociale Geografie en Planologie ging ik in 2013 aan de slag als adviseur bij KAW. KAW is een advies en architectenbureau met de ambitie om stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit te helpen.


Bij KAW werken we vanuit verschillende disciplines zoals architectuur, stedenbouw, bouwkunde, volkshuisvestingsadvies en procesmanagement. De verscheidenheid aan achtergronden en opdrachten waar we dagelijks aan werken maakt KAW voor mij bijzonder. Vanuit ons adviesteam werken we o.a. aan integrale plannen voor leefbaarheid, brengen we met communicatie en participatie bewoners en professionals bij elkaar, analyseren we de woningmarkt en demografische veranderingen en sturen we op vastgoed- en gebiedsexploitaties."

Wat maakt jouw werk bijzonder?

“Het woongeluk van mensen in wijken, steden en dorpen hangt af van veel factoren. Het bijeenbrengen van mensen en partijen om gezamenlijk een betere omgeving te creëren maakt dat mijn werk iedere dag weer anders is: van een dorpsavond tot een raadsvergadering, van huisbezoeken tot projectgroepoverleggen"

Waar heb je de afgelopen tijd aan gewerkt?

“Naast bewonerscommunicatie tijdens renovatie of woningverbetering, ontwikkelde ik in samenwerking met bewoners dorpsvisies. Met een dorpsvisiekaravaan met cabaret, muziek en discussie trokken we langs de dorpen. Stickers, stellingen, post-its en een zeepkist: op verschillende manieren gaven bewoners aan wat zij belangrijk vinden voor hun dorp. Met alle opgehaalde informatie gingen we met bewoners aan de slag om dorpsvisies uit te werken waarin concrete ambities zijn verwoord. We koppelden hier projecten en concrete acties aan. De manier waarop de dorpsvisies tot stand zijn gekomen verschilde per dorp.

De dorpsvisies hebben meerdere functies. Allereerst is het een belangrijk document voor het dorp: waar willen we met elkaar naar toewerken, en hoe en met wie gaan we dat doen? Daarnaast vormden de dorpsvisies de basis van een gemeentelijke leefbaarheidsvisie. Tot slot leverden de dorpsvisies belangrijke input voor het herindelingsdocument. Inwoners benoemden de kansen, zorgen en ideeën over de toekomst van hun dorp en de gemeente neemt dit mee in de fusieonderhandelingen met de naastgelegen gemeente."

Waar ben je trots op?

“Ik ben trots als ik een bijdrage heb geleverd aan het woongenot van bewoners. Het is bijzonder als ik tijdens een communicatietraject van bijvoorbeeld een woningverbetering met kleine dingen een verschil kan maken. Dit doe ik graag door te luisteren en nieuwsgierig te zijn, maar ook door duidelijkheid te scheppen over wat wel en niet kan.

Daarnaast geeft het me voldoening als ik concreet aan de slag kan met oplossingen. Een mooi voorbeeld is het schrijven van een woonvisie voor één van de Waddeneilanden. Hierbij kwam de vraag naar concrete oplossingen en spoorvorming duidelijk naar voren. Wat moeten we doen om de woningmarkt in beweging te brengen om het ultieme doel (een vitale woongemeenschap) te bereiken? Ook al zijn sommige trends, zoals vergrijzing en passend toewijzen, net zozeer van toepassing op de Waddeneilanden als op de vaste wal, toch is de uitwerking daarvan vaak anders. Dit vraagt om maatwerk en unieke oplossingen. Het gaat hier niet om cijfers en analyses, maar om het doorgronden van wat er echt speelt. Op basis daarvan maakten we keuzes en zochten we naar concrete oplossingen.

Eva Bennen is sinds 2013 werkzaam als adviseur bij KAW (Groningen).Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.