Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Voorstellen: Eline van Kessel

7 juli 2016

In deze rubriek stellen we een nieuwe aanwinst voor uit het brede netwerk van YURPS. Deze editie neemt Eline van Kessel ons mee in haar werkveld. Eline is sinds 2013 werkzaam als onderzoeker/adviseur bij RIGO Research en Advies (Amsterdam).

Waar houdt RIGO zich mee bezig?
“RIGO houdt zich bezig met markt- en beleidsonderzoek en ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en strategie. Het werkdomein van RIGO is de woon- werk en leefomgeving. In 2013 ging ik bij RIGO aan de slag als onderzoeker/adviseur.”
Wat maakt jouw werk bijzonder?

“Omdat ik werk voor diverse opdrachtgevers is geen dag hetzelfde. In elk (onderzoeks-)traject pas ik maatwerk toe. Dit betekent dat ik aan de start van een project overzicht wil krijgen en de wensen van de betrokken partijen in kaart wil brengen.

Het werkveld van RIGO is breed. Mijn interesse ligt vooral bij het wonen en daaraan verwante terreinen, waaronder woonruimteverdeling, wonen met zorg en de leefomgeving. De (lokale) overheid, woningcorporaties en rekenkamer(commissie)s behoren tot mijn opdrachtgevers. Dat ik me bezig kan houden met thema’s die ons en de wereld om ons heen raken, maakt mijn baan zo bijzonder.”

Welk onderzoek maakt jou trots?

“Ik heb meegewerkt aan veel interessante projecten. Een Rekenkameronderzoek naar de samenwerking tussen de gemeente en de daar werkzame woningcorporatie is hier een voorbeeld van. Dit onderzoek sluit goed aan bij de missie van RIGO. Wij willen bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming over de woon- en leefsituatie van mensen. Lokale rekenkamers toetsen de doelmatigheid en doeltreffendheid t van het gevoerde beleid. In het onderzoek kreeg ik een kijkje in de keuken. We evalueerden de samenwerking tussen gemeente en de recent gefuseerde woningcorporatie (prestatieafspraken)en het woonbeleid. In dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat wat in de nieuwe Woningwet bedacht is, in de praktijk niet altijd werkt. Het is daarom van groot belang om scherp te formuleren wat van de gemeente mag worden verwacht.

De projecten waaraan ik werk starten vaak complex. Er is een enorme hoeveelheid informatie en het doel van het onderzoek is niet altijd duidelijk. Daarom probeer ik de informatie te vereenvoudigen en te structureren.”

Waar heb je de afgelopen tijd aan gewerkt?

“In opdracht van het ministerie van BZK onderzochten we de wachttijden voor sociale huurwoningen in verschillende delen in Nederland. We gingen in gesprek met enkele gemeenten en corporaties en maakte gebruik van een grootschalige enquête onder woningzoekenden. Hieruit bleek dat de wachttijden de afgelopen jaren zijn toegenomen. De meeste woningzoekenden schrijven zich echter tijdig in en hebben daardoor voldoende tijd om inschrijfduur op te bouwen en een woning te vinden. De wachttijden zijn vooral een probleem voor woningzoekenden die onverwachts en snel willen verhuizen en geen urgentie kunnen krijgen: zogeheten ‘spoedzoekers’.”

Hoe zie jij de toekomst in jouw werkveld?

“Bij RIGO spelen we altijd in op de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben geïnteresseerd in mensen en wat ze doen. In veel projecten valt het me op hoe enthousiast mensen worden als ze vertellen over hun eigen werk. Zolang er mensen zijn, blijft ons werk nodig, want we willen allemaal een dak boven ons hoofd. De dynamiek blijft wel veranderen, waardoor we ons steeds blijven aanpassen. Mensen hebben geen tijd meer om dikke onderzoeksrapporten te lezen. In de toekomst moeten we blijven vernieuwen en ons eindproduct op een andere manier presenteren. Denk bijvoorbeeld aan filmpje waarin we op een creatieve manier onze resultaten laten zien.”

Eline van Kessel (1987) is sinds 2013 werkzaam als onderzoeker/adviseur bij RIGO Research en Advies (Amsterdam)Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.