Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Vertrouwen en vrijheid in de Omgevingswet

Joris Gerrits, junior planoloog bij adviesbureau Tonnaer

15 december 2016

De implementatie van de Omgevingswet zal grote impact hebben op de ruimtelijke ordening. Een aantal gemeenten sorteert al voor op deze wet, door middel van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (uit de Crisis- en herstelwet), maar nog lang niet iedereen is hier klaar voor. Juridisch adviesbureau Tonnaer stimuleert en helpt initiatiefnemers om vooruit te lopen op het omgevingsplan, dat binnenkort door de Omgevingswet zal worden geïntroduceerd.

Initiatief bij de burger

De implementatie van de Omgevingswet zal voor velen leiden tot eenvoudigere situaties rondom het omgevingsrecht. De wet biedt immers meer vrijheid aan gemeenten en hun inwoners en initiatiefnemers. Van ‘sturen’ naar ‘dienen’ en van ‘weren’ naar ‘stimuleren’, zijn de belangrijkste pijlers van de Omgevingswet. De wet biedt gebruiksgemak en lokaal maatwerk en legt het initiatief bij de burger, waarbij de overheid de kaders schetst waarbinnen de burgers hun initiatieven kunnen ontwikkelen.

Cultuuromslag

Deze aanpak vereist een integrale en interdisciplinaire benadering, wat zal leiden tot een cultuuromslag binnen ambtelijke organisaties. Het is noodzakelijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan, om zo een intensieve samenwerking tussen overheden en gebruikers en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk doel mogelijk te maken.

Anticiperen op de Omgevingswet

Bij Tonnaer zijn we hier veelvuldig mee bezig. We vervaardigen producten die anticiperen op de Omgevingswet, we maken klanten bewust van de aankomende veranderingen en bieden cursussen en workshops aan waarin we inhoud, maar ook recente ontwikkelingen in het vakgebied behandelen.

Houding en gedrag

Zo woonde ik zelf de cursus ‘Rollen en vaardigheden in de nieuwe Omgevingswet’ bij, gegeven door Nico op de Laak die actief is bij de Tonnaer Praktijkacademie. Deze cursus gaf verdieping aan de aanpassingen van houding en gedrag die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet. De aanwezige cursisten varieerden van ambtenaren van verschillende gemeenten tot adviseurs van diverse adviesbureaus. Het is interessant om de combinatie van verschillende achtergronden te zien, waarbij ieder op een eigen manier tegen de benodigde aanpassingen van houding en gedrag aan kijkt.

Competenties

De Omgevingswet maakt ruimte voor particuliere initiatieven en de snelle, transparante en integrale samenwerking vraagt om verschillende competenties. Een individu is niet in staat om al deze competenties te vertegenwoordigen, hiervoor moet een gebalanceerd team beschikbaar zijn. Het is belangrijk om de nieuwe wet aan de voorkant bespreekbaar te maken, zodat de verschillende competenties van mensen afgestemd kunnen worden. Uiteindelijk draait het allemaal om het mobiliseren van de juiste persoon met de juiste competentie op de juiste plaats.

Vertrouwen

Hierbij moeten adviseurs en ambtenaren niet meer alleen vanuit hun eigen specialisme handelen, maar meer op zoek gaan naar belangrijke collega’s en andere mensen met benodigde kennis of competenties. Maak het bespreekbaar, breng de juiste personen samen en betrek stakeholders vroeg bij het proces. Dat zijn enkele tips om het complexe traject waarin we ons bevinden goed te kunnen doorlopen. Met de juiste instelling en vertrouwen in de wet én in elkaar zal het leiden tot een eenvoudiger en beter wettelijk systeem.

Over Tonnaer

Tonnaer is een juridisch adviesbureau voor omgevingsrecht en bestuursrecht. Het bureau draagt actief bij aan de ontwikkeling van het omgevingsrecht en aan de zorg voor de fysieke leefomgeving.Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.