Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Aan de slag met YURPS!

7 juli 2016

Een nieuwe invulling voor het Gamma-terrein was de casus waarmee 10 YURPS donderdag 23 juni aan de slag gingen bij de gemeente Zeist. Centraal stond de methodiek Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS).

Lab dag

Denktank-lid Jorieke Vermeulen was samen met haar collega’s Fons van der Velden en Karin van Jaarsveld vanuit de gemeente aanwezig om de opgave toe te lichten. Na een kort bezoek aan de locatie, verdiepten de deelnemers zich in de standpunten van de belangrijkste stakeholders (gemeente, omwonenden, projectontwikkelaar, corporatie en ondernemer). In een soort ‘snelkookpan’ doorliepen de bewoners de stappen van het ‘echte’ proces. Eerst uitzoomen: wat willen we gezamenlijk om vervolgens weer in te zoomen: hoe gaan we dat dan invullen? Veel ideeën kwamen langs en toch bleek het niet eenvoudig om tot een gezamenlijke uitwerking te komen. Het leverde voor zowel deelnemers als gemeente interessante inzichten op.

Verwachtingsmanagement

Wanneer je als gemeente partijen uitnodigt om mee te denken, moet je realistisch zijn over de speelruimte die zij krijgen. In het geval van het Gamma-terrein is sprake van een boekwaarde die de gemeente graag wil terugverdienen. Bovendien moeten er kosten worden gemaakt om de vervuilde grond te saneren. Gevolg is dat commerciële activiteiten noodzakelijk zijn en ten koste gaan van de ruimte voor een maatschappelijke bestemming. Dit moet van meet af aan duidelijk zijn om te voorkomen dat bewoners zich gepasseerd voelen.

Rondgang

Tijdens de casus zaten alle stakeholders tegelijk aan tafel. In het echte proces kan het verstandig zijn om eerst een rondgang te maken langs de afzonderlijke stakeholders. Zo krijgt elke stakeholder de kans om zijn of haar wensen en zorgen kenbaar te maken. Dit zorgt voor draagvlak en voorkomt dat sommige partijen ondergesneeuwd raken in de hectiek van het proces.

Creatieve inbreng bewoners

Voor het proces is het belangrijk dat alle partijen die aan tafel zitten een constructieve houding hebben. De ervaring leert dat bewoners hun tegengeluid beter voor het voetlicht krijgen dan hun plannen. Bewoners krijgen daardoor al snel een negatief imago als hindermacht. Om bewoners te ondersteunen heeft de gemeente Zeist goede ervaringen met de inzet van een illustrator. Deze kan hun wensen en behoeften vertalen in concrete beelden. Dat voorkomt abstracte discussies en maakt het makkelijker om het gesprek in een positief spoor te houden.

Tot slot: GONS?

De casus in Zeist is een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling. Hier maakt de traditionele grootschalige gebiedsontwikkeling plaats voor een kleinschaliger en meer organische aanpak. Geen blauwdrukplanning maar een optelsom van kleinere initiatieven gebaseerd op de wensen van betrokken stakeholders. De wensen uit de samenleving zijn hierin doorslaggevend. De rol van de gemeente is uitnodigend, faciliterend en op hoofdlijnen kader stellend. Het proces domineert de inhoud. Daarbij is het niet nodig om overal consensus over te bereiken zolang er maar van consent gesproken kan worden. Ook als de wensen van één van de deelnemers niet worden overgenomen, kan het proces toch doorgang vinden.

Wil jij ook aan de slag met YURPS?

Tijdens de rustige zomerperiode organiseert YURPS een exclusieve Zomeravond-pitch. Deze avond krijg je de kans een werkgerelateerde casus te pitchen. Jonge vakgenoten voorzien jouw pitch vervolgens van feedback.

Lees verderAanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.