Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Terugblik op Werkplaats Nationale Omgevingsvisie (1 & 2 juli)

13 augustus 2015

Op 1 en 2 juli organiseerde het projectteam Nationale Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu twee werkplaatsen in het LEF Centre bij Rijkswaterstaat. De werkplaatsen zijn bedoeld voor geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie. Yurps is onderdeel van Generatie R. Generatie R was, samen met de Jonge Ruimtemakers, uitgenodigd om deel te nemen aan de werkplaats op 1 juli en mocht zelfs meedenken aan het programma van beide dagen. De werkplaatsessie op 1 juli was uitsluitend voor jonge professionals toegankelijk. De ‘reguliere’ werkplaats was een dag later. Lees verder over het programma, de resultaten en een vergelijking tussen de ‘jonge’ en de ‘reguliere’ werkplaats.

Het programma: van eerste zoen tot vormgeven aan een verhuisdoos

Een onorthodox programma vormde de basis voor een creatieve en dynamische bijeenkomst waar de deelnemers werden uitgedaagd om letterlijk vorm te geven aan belangrijke thema’s voor de Omgevingsagenda. De Omgevingsagenda, een tussenstap voor de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie, komt de belangrijkste bouwstenen te bevatten.

Tijdens de plenaire opening werden deelnemers direct in een andere stemming gebracht. Op de vloer van de zaal werd een kaart van Nederland geprojecteerd waarna deelnemers de opdracht kregen om daar te gaan staan wat zij de mooiste plek van Nederland vonden; of daar waar zij voor het eerst hebben gezoend.

Vervolgens werden deelnemers in groepen verdeeld, op basis van thema’s die zij vooraf konden doorgeven. Groepen kregen de opdracht om gedurende twee en een half uur letterlijk vorm te geven aan deze thema’s, op een blanco verhuisdoos en ondersteund door vragen als: wat zijn de belangrijkste opgaves; welke trends zijn relevant; welke verbindingen zijn te leggen met andere thema’s, wat zijn de belangrijkste ambities voor Nederland. De resultaten van de verschillende groepen werden tot slot aan elkaar gepresenteerd en er wordt gereflecteerd op de samenwerking binnen de groepen.

Terugblik werkplaats omgevingsvisie 1

De resultaten: verhalen als basis voor bouwstenen

Het resultaat van de werkplaats? 6 verhuisdozen omgetoverd van blanco kartonnen voorwerpen naar objecten met een verhaal. Verhalen over thema’s zoals: de nieuwe economie, de rol van de overheid, bodemdaling, leefbare stad en energietransitie. Verhalen die ontstaan zijn in een open zoekproces binnen de groepen, waar men onbevangen en met ruimte voor elkaars ideeën samenwerkte aan het formuleren van bouwstenen voor de Omgevingsagenda. Verhalen over de toekomst, het leggen van verbindingen tussen sectoren, het aangaan van nieuwe allianties tussen overheden en burgers, nieuwe sturingsconcepten en gedragspatronen, loslaten in plaats van sturen, etc. De volledige oogst van de werkplaatsen van 1 en 2 juli wordt verzameld door het projectteam Nationale Omgevingsvisie en hiervan volgt nog een uitgebreider verslag.

Jonge vs. Reguliere werkplaats: verschillen die perspectief bieden voor samenwerking

Waarom een aparte jonge werkplaats was een vraag die wij regelmatig gesteld kregen. De reden was voor een deel praktisch, de capaciteit voor deze werkplaatsen was klein (circa 50 deelnemers) én de animo groot. Beide werkplaatsen waren volledig bezet! Tegelijkertijd was het een leuk experiment om te vergelijken hoe de samenwerking binnen de groepen verloopt. Een aantal dingen vielen op:

  • De reguliere werkplaats had in het begin een wat sceptische basishouding over de nut en noodzaak en het wat, waarom en hoe van de Nationale Omgevingsvisie, in tegenstelling tot de ‘jonge’ werkplaats die vooral zin had om aan de slag te gaan.
  • De discussies en samenwerking in de groepen van beide werkplaatsen waren constructief en leverde mooie resultaten op. In de ‘jonge’ werkplaats werden veelal vrije en open gesprekken gevoerd, met het karakter van een brainstorm. In de ‘reguliere’ werkplaats werd regelmatig een meer inhoudelijke discussie gevoerd op basis van reeds opgedane ervaringen van de betrokken deelnemers.
  • De resultaten tot slot lieten zien dat de ‘reguliere’ werkplaats iets meer creativiteit in zich hadden om het verhaal te vertalen op de verhuisdozen. Of dit kwam door de groepen of doordat zij aan het begin van hun dag al geïnspireerd waren door de resultaten van de ‘jonge’ werkplaats kwam, dat laten we in het midden ;-)

Wat we bovenal willen concluderen met bovenstaande punten is dat belangrijk is om met elkaar samen te werken, en dan niet alleen tussen sectoren, regio’s en afdelingen, maar juist ook tussen jonge en oudere professionals. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dit vraagt enerzijds om een proactieve houding van jonge professionals, maar zeker ook om ruimte voor inbreng en betrokkenheid vanuit de hogere bestuurslagen. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, al langere tijd een belangrijke steunpilaar voor Netwerk Jong Leefomgeving, heeft middels deze werkplaatsessie het goede voorbeeld gegeven. Wie volgt?

Meer informatie over de Nationale Omgevingsvisie en Omgevingsagenda? Bekijk hier een film van de presentatie van David van Zelm van Eldik, programmaleider van de Nationale Omgevingsvisie. De inlogcode is ‘novi’.
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.