Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Zet je omgeving in beweging

Terugblik op de YURPS competentiedag 2016

15 december 2016

Op 22 november kwam het YURPS netwerk bij elkaar voor de jaarlijkse competentiedag. Dit jaar waren we aanwezig bij de Stadstuin in Utrecht en stond het thema Zet je omgeving in beweging centraal. Hoe zet je als jonge professional je collega’s, leidinggevende, partners, klanten, bewoners of bestuurders aan tot actie? Tijdens de competentiedag zetten de aanwezige Young Urban and Regional Professionals hun tanden in deze vraag en lieten we ons inspireren door verschillende sprekers. Daarnaast volgden we workshops die gericht waren op het versterken van vaardigheden, die op de werkvloer direct inzetbaar zijn.

De bewuste beïnvloeder

Henk Jan Bierling (Platform31) heette het netwerk welkom en gaf het woord aan Dan LeFay (perceptual manipulator) die de dag opende met de presentatie De bewuste beïnvloeder. Lefay zette theorie en demonstraties in om ons te laten realiseren hoe mensen door subtiele handelingen te beïnvloeden zijn en hoe je de houding van mensen kan lezen. Hij liet ons in gedachten vruchten in een bepaalde volgorde zetten en raadde daarna wat de volgorde was. Hadden we hierin een eigen wil? Niet bepaald, de meeste YURPS hadden dezelfde volgorde als LeFay voorspelde. De deelnemers speelden een actieve rol in de presentatie, door te participeren in dergelijke demonstraties en wederom kon LeFay de uitkomsten voorspellen. Erg vermakelijk en verbazingwekkend, maar ook een eyeopener en een goed begin van de dag. Door kleine handelingen is het dus mogelijk gedrag te beïnvloeden en te veranderen: van ongewenst gedrag, gewenst gedrag te maken. Dit is zowel op de werkvloer als in het werkveld erg handig om te kunnen, maar ook goed om te herkennen.

De eerste ronde

Na de plenaire opening startte het programma en gingen we actief aan de slag in drie rondes met verschillende workshops. In de eerste ronde waren Chris Huiden, Sjors Talsma en Sander Janssen aan het woord.

Chris Huiden liet zien hoe je met communicatie wenselijk gedrag kan creëren. In hoeverre gaat dat rationeel en in hoeverre automatisch en hoe oefen je hier invloed op uit? Chris illustreerde zijn verhaal met verschillende voorbeelden uit de gemeente Zeist waar hij ook werkzaam is. Sjors Talsma legde uit hoe jouw invloed staat of valt met jouw geloofwaardigheid en hoe je die vergroot. Hij leerde de deelnemers hoe ze in hun eigen organisatie mensen leiden en mensen volgen. Sander Janssen sloot de eerste ronde workshops af en gaf de deelnemers tips-and-tricks om op overtuigende wijze ideeën te beargumenteren tijdens een overleg.

De tweede ronde

We lieten alle informatie uit de workshops even bezinken tijdens een heerlijke lunch, die werd verzorgd door de Stadstuin. We praatten volop na en blikten vooruit op de volgende ronde workshops, waar Jonneke Bronseman (coach) en Brian Doucet (hoogleraar Urban Geography) de YURPS wisten te inspireren. Jonneke leerde ons nieuwe luister- en spreektechnieken die jonge professionals kunnen gebruiken tijdens overleggen met collega’s of samenwerkingspartners. Hoe ga je met vervelende of lastige situaties om? We gingen in tweetallen aan de slag en oefenden met een situatie uit de voorgaande week.

Naast het versterken van competenties, kwamen ook vakinhoudelijke onderwerpen aan bod. Brian Doucet vertelde over Detroit, een stad die al jaren wordt gebruikt als een voorbeeld van ‘urban failure’. De stad heeft te maken met extreme krimp, deindustrialisering, polarisatie en racisme. Nu wordt er een ‘renaissance’ in de binnenstad geleid door beleggers en rijke ondernemers en komen er vanuit de armste bewoners van de stad verhalen en visies voor een eerlijke stad. Hoe kunnen we hier van leren? Hoe (her)ontwikkel je een stad, voor wie doe je dat en wie beslissen dat?

De derde ronde

Jeske Krens en Saloua Zambib van JongeHonden en Jeroen Niemans van Platform31 verzorgden de laatste ronde workshops. JongeHonden leerde ons de Scrum-methode toe te passen in een project. Ze begonnen met een presentatie, daarna gingen we actief aan de slag door met de groep ballen over te gooien in een beperkte tijd en met de randvoorwaarde dat iedereen elke bal eenmaal aanraakte. Hoe pak je dit aan en wat zijn belangrijke elementen, wie zijn er nodig, welke vragen stel je en hoelang duurt het? Dit allemaal ten behoeve van de snelheid van het spel en in het werkveld, in een project.

Jeroen Niemans nam ons mee in het thema Leidinggeven aan je leidinggevende Om dit te kunnen doen, is het van belang om te weten hoe je organisatie, je leidinggevende en jijzelf in elkaar zit. Na deze drie punten kwam het hoofdonderwerp aan bod. Hoe zorg je er nu voor dat je leidinggevende instemt met wat jij hem vertelt. Doe je dit door de informatie te stellen? Hem te overtuigen of te inspireren. Of probeer je jullie verschil in mening te overbruggen? Na deze interessante theoretische inleiding brandde een actief gesprek los over diverse praktijksituaties van de aanwezigen.

En verder

Na de laatste workshops reflecteerden we op dag en kondigden we de volgende activiteit van YURPS aan: De YURPS Nieuwsjaarsnetwerkborrel! Want welk netwerk kan zonder een nieuwjaarsborrel? Reserveer op 26 januari 2017 een plekje in je agenda en meld je aan.

We nodigen jullie daarnaast van harte uit om je aan te melden voor de YURPS Denktank 2017. Wil jij het brede netwerk vertegenwoordigen? Stuur dan een mailtje.Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.