Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Labdag als experimenteerruimte voor waardedenken en sociale innovaties

YURPS pleiten voor flexibiliteit, vrije ruimte en het bouwen van bruggen tussen onderwijs en praktijk

Door Annette Duivenvoorden, Platform31
annette.duivenvoorden@platform31.nl

Werken aan stad en regio vraagt om nieuwe logica’s – van theorie tot houding van professionals. “We moeten in ons werkveld toe naar ‘smart urbanism’. We smeden continue coalities om projecten van de grond te krijgen. ‘People management’, zelfkennis en gedeeld eigenaarschap zijn kansen om tot vernieuwing en kwaliteit van werken te komen. Het werken vanuit je eigen drijfveren is daarbij een belangrijke voorwaarde”, concluderen de YURPS.

70 jonge professionals werkzaam aan stad en regio kwamen op 6 november bijeen op de YURPS-competentiedag. Dit is een jaarlijkse interactieve workshopdag gewijd aan actuele vakinhoud, maar vooral ook over de competenties die nodig zijn om mee te bewegen in ons werkveld in transitie.*

De YURPS pleiten voor een labdag over het verdienmodel van de stad. Er liggen veel nieuwe kansen door initiatieven van bewoners en maatschappelijke collectieven. De professional moet dan wel voorbij de regelstructuur denken en een passende flexibiliteit vinden. Het werken vanuit startups en het denken in waarden komt dan meer centraal te staan: meerwaarde, gebruikswaarde en verdienwaarde.
Voorkom manipulatie bij deze roep om flexibiliteit, stelden de YURPS. Professionals zoeken naar een manier om ruimte te geven aan onzekerheid op uitkomst. De stad en regio hebben een zekere vrije ruimte nodig, waarbij niet te veel aan de voorkant wordt bepaald en vast staat aan welke knoppen er moet worden gedraaid. Analoog aan de roep om ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’, ligt er een kans in de participatiesamenleving voor ‘sociale innovatie op uitnodiging’, aldus het gezelschap.

Doe wat mensen van je verwachten

‘Als Young professional moet je van je laten horen, doe wat mensen van je verwacht: ben jong, fris, ondernemend en blijf verbazen’. Dit statement gaf Maarten de Vries, Procap, een van de drie keynotes. Hij spoorde de YURPS aan om ondernemend te zijn en te zoeken naar ruimte. De nieuwe werkelijkheid vraagt het om dynamisch meebewegen. Fouten maken mag, als je maar de wil hebt om hiervan te leren.

Bruggen slaan

Hamit Karakus, directeur van Platform31, opende de dag met de uitnodiging aan de YURPS om de brug te slaan tussen onderwijs en praktijk, te zoeken naar innovaties à la Energiesprong en de kracht van steden te benutten als trekker van regionale samenwerking. Hij gaf een doorkijkje hoe Platfom31 hier momenteel aan werkt.
Wietske Wolf zoomde in haar keynote in op haar werk op buurtniveau. Zij betoogt om hier de rollen om te draaien en te zorgen dat jij, als professional, degene bent die participeert. Haar boodschap luidt dan ook als je lokale energie wilt losmaken en gebruiken, zul je zelf ook moeten meebewegen met het ritme van de buurt.

Businessmodel van de waarde

Sinds de recessie staat ons werksysteem op zijn kop betoogt Helma Born van Procap bij het afsluitende debat. Zij ziet twee keuzerichtingen:

  1. Het denken dat de oude manier weer terug komt of
  2. In de lijn van Groeiland (Frank Kalshoven): Denk na bij het maken van deze keuze in welk land je eigenlijk zelf wilt wonen en aan welke knoppen je wilt en kunt draaien.

Born geeft aan dat kleinschaligheid en collectiviteit mogelijke dragers zijn. Een belangrijke discussie die dan gevoerd moet worden: wat wordt het businessmodel van de waarde?

Inspiratie in twaalf verschillende workshops

In twaalf verschillende workshops over competenties, vakinhoud en de mix daarvan verstevigden YURPS hun netwerk, scherpten en inspireerden zij elkaar. Het haakte aan op zelfkennis, nieuwe koersen voor de stad, en de toekomstige rol van corporaties. Het overzicht krijgen en houden blijft een grote uitdaging in ons vak. Leren van andere werkvelden en disciplines werkt hierbij inspirerend. Medio mei 2015 wordt de YURPS-labdag gehouden om met Young professionals te werken aan cases waarbij flexibiliteit, waardedenken en sociale innovatie centraal staan.

Gezocht leden YURPS-denktank en suggesties voor de YURPS-labdag

Dichter bij het vuur van het YURPS-netwerk, eigen ideeën en initiatieven van de grond krijgen of inspiratie opdoen? Platform31 zoekt voor de YURPS-denktank jonge professionals die willen mee denken over de activiteiten en het functioneren van het netwerk. Concreet betekent het dat je in een jaar vier keer bijeenkomt met de andere dentankers en als klankbord fungeert voor Platform31 bij de organisatie van allerlei activiteiten.

Wil je niet direct in de denktank maar heb je wel een interessant vraagstuk, onderwerp of casus dat je zou willen bespreken binnen de context van de labdag. Dat kan ook.

Meld je aan als YURP, denktanklid of geef je ideeën door aan de coördinator van het YURPS-netwerk via YURPS@platform31.nl.Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.