Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Inspiratielab Tilburg: de wijkimpuls in de Kruiden- en Kleurenbuurt


De Tilburgse Kruiden- en kleurenbuurt straalt zelfvertrouwen uit, concludeert het KEI-inspiratielab tijdens hun bezoek aan de wijk op 7 april 2011. De basis van de wijk – schoon, heel en veilig en het wonen – is op orde. De impulsdoelen, opgehaald bij bewoners zijn helder en ingebed in de aanpak. De wijkimpuls sluit nauw aan bij de ideologie van het WRR-advies Vertrouwen in de buurt uit 2005. Het gaat om een vertrouwen van de burger in de overheid en de interactie tussen beiden. Het Inspiratielab was door de gemeente en de partners van de wijkimpuls uitgenodigd om te reflecteren op de aanpak.

Vertrouwen geven en zelfvertrouwen liggen idealiter in elkaars verlengde. In Tilburg wordt dat goed duidelijk. Het is zichtbaar dat een aantal sleutelfiguren in de wijk, met een duidelijk ondernemende instelling, het vertrouwen krijgen. Het stelt hen in staat om met zelfvertrouwen aan het werk te gaan. Dat geldt niet alleen voor de professionals, maar ook voor de bewoners. Dit komt mogelijk door het los trekken van de aanpak van de politieke conjunctuur waardoor er ruimte is om hier tien jaar mee aan de gang te gaan.

Omdat de fysieke opgave niet voorop staat, ligt het primaire aandachtsgebied van de wijkimpuls bij de mensen. Hierin is ondernemerschap een belangrijke rode draad. Dit vindt het Inspiratielab steeds weer terug. Het ondernemerschap toont zich niet alleen in innovatie, maar ook in het vasthouden aan datgene wat werkt.

Creëer sociale ondernemingen die sluitende business cases moeten kunnen aantonen, adviseert het Inspiratielab. Als dat niet lukt, moet een initiatief als niet levensvatbaar worden beschouwd. Zoek goed waar de business case mee gefinancierd kan worden: welke geldstromen zijn er, welke kosten worden niet gemaakt en hoe kan de overheid worden uitgedaagd om in de business case mee te gaan. Denk aan het model van een revolving fund, waarbij vermogen wordt benut als lening, die daarna weer ingezet kan worden.

Het zonder meer inkapselen van succesvolle initiatieven in een van de moederorganisaties doet vaak de projecten ten ondergaan. Initiatieven moeten op een passende wijze verankerd worden. Benut daartoe verhalen, zoek naar binding met bewoners en professionals en maak een keuze in de structurele, duurzame investeringen. Maak vervolgens ook een keuze bij het afbouwen van projecten: kies voor een overgangsperiode of voor cold turkey, gelijk de kraan dicht. Bied burgers en andere instanties dan wel de ruimte het initiatief over te nemen.

Bij het aanscherpen van de wijkimpuls wordt veel gesproken over integraal en samenhangend beleid maar niet over de gevolgen van de crisis of de toenemende roep om cocreatie of coproductie van bewoners met instanties. Welke keuzes worden op dit vlak gemaakt?
En, hoe wordt of blijft de impuls een ‘ongedeeld geheel’ met de dagelijkse ontwikkelingen in de wijk. Na de wensen en dromen sessie van enkele jaren geleden kunnen de partijen hier een volgende stap in maken. Een richting kan zijn om de energie en professionals meer in te zetten op het zoeken naar aansluiting bij de verschillende burgerinitiatieven, in plaats van een interactief proces vorm te geven. Dit vraagt wel een omslag in het werken.
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.