Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Maak gebruik van ‘Doe-het-zelf’ karakter van de wijk


YURPS-lab Gouda Korte Akkeren: ‘Houd rekening met het doe-het-zelf-karakter van de volkswijk Korte Akkeren en vorm de entree van de wijk samen met de bewoners’, luidde het advies van de YURPS aan Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en gemeente KEI- YURPS-lab Gouda Korte Akkeren: ‘Houd rekening met het doe-het-zelf-karakter van de volkswijk Korte Akkeren en vorm de entree van de wijk samen met de bewoners’, luidde het advies van de YURPS aan Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en gemeente Gouda.

Het KEI-netwerk van jong professionals boog zich over de ontwikkeling van de entree van de wijk tijdens het YURPS-lab op 21 juni jongstleden. Sinds het masterplan voor de entree in 2008 is vastgesteld, hebben de plannen voor de Gunning Mavo-locatie een pas op de plaats gemaakt. Nu er zoveel veranderingen plaatsvinden in de economie en op de woningmarkt, hebben de lokale partijen enthousiast gereageerd op het aanbod van de YURPS voor een second opinion.

“Bewoners voelen zich verbonden met de wijk, willen in de wijk blijven wonen en voor senioren en starters is er weinig aanbod”, beluisterden de YURPS deze middag. “Gebruik dit dan”, stelden de YURPS. “Zet de locatie dan in als een uitnodiging aan de wijk”. De Gunningmavolocatie biedt een uitgelezen kans om met bewoners het plan te ontwikkelen.

Doe-het-zelf

Het valt op dat het in de plannen ontbreekt aan het eigenaarschap van bewoners, terwijl het ‘doe-het-zelf’ ook in het karakter zit van de volkswijk. Samen met de toekomstige huurders en/of kopers ben je in de gelegenheid om een duidelijk statement te maken dat zich richt op een divers publiek. Een statement dat een weerspiegeling is van het karakter van de wijk. De doe-het-zelf-benadering kan zich ook vertalen in flexibele gebouwen, denk aan het solidsconcept. Dit is een gebouw dat flexibel is, zodat de inrichting past bij de eisen en wensen van de gebruikers. Het verhoogt de levensloopbestendigheid, wat een van de uitgangspunten van de wijkvisie is. Het idee van echte hoogbouw op deze plek past niet bij de wijk, denk eerder aan vijf bouwlagen, aldus de YURPS. Dan volgt daar nog een ontwerpuitdaging om het ontmoetingskarakter van de wijk een plek te geven.

Van buiten naar binnen

Een andere aanvliegroute om naar deze locatie te kijken is van buiten naar binnen. Een deelgroep van de YURPS stelden voor om een duidelijke niche te kiezen: senioren en empty nesters. Je trekt hiermee bewoners uit de wijk, maar ook mensen uit de regio. De locatie wordt dan zowel voor de wijk, maar ook voor de regio. En, bovendien geeft een markant gebouw op deze plek, identiteit en betrokkenheid. De bebouwing moet opengeklapt worden richting het water. De YURPS gaven invulling aan het concept van een ‘ontmoetingskas’: een moderne volkstuin onder het glas met een winkel- en horecafunctie, die inspeelt op het ontmoeten. Daar hoort ook het terras met uitzicht op de dijk en het water bij. Het water, de weidsheid en polders zijn de extra kwaliteiten van deze plek. Maak een recreatieve route van ‘steppingstones’, zoals een ponton met horeca, een ligweide en boot aanmeerplek.

De lokale betrokkenen hebben met de adviezen van de YURPS twee denkrichtingen gekregen, aansluitend bij actualiteit, om meer bewust naar de locatie te kijken of van binnen uit, bij welke kracht sluiten we aan, of van buiten naar binnen – hoe geef je de locatie extra betekenis.

Het YURPS-lab is een trainingdag op locatie waar in een middag een second opinion voor een project aan de case-eigenaren wordt gegeven. Op 21 juni 2012 stond de case Gunning Mavo locatie in de Goudse wijk Korte Akkeren centraal.

Aan dit YURPS-lab deden mee:

Wouter Spijkerman, SITE UD
Evelien van Batenburg, gemeente Utrecht
Alexander Keizer, Urbannerdam
Karin Blokzijl, WSA
Emily Blaauw, BAM Woningbouw
Laura Zuidgeest, ERA Contour
Barend Jansen, Stadsgewest Haaglanden
Jankees de Kreek. Woonpartners Midden-Holland
Marieke Siep, Weusthuis en partners
Annette Duivenvoorden, KEI

Lokale experts:

Stefan van der Padt, Woonpartners Midden-Holland
Jasmijn Leloux, Woonpartners Midden-Holland
Ben Peters, Mozaiek Wonen
Gea Lentz, Mozaiek Wonen
Robert Roos, Boer Makelaardij
Henry van Diest, gemeente Gouda
Bart Zwamborn, Woonpartners Midden-Holland
Henk Bruckman, Mozaiek Wonen
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.