Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

'Generatie R' gelanceerd

Op 2 maart 2015 heeft Netwerk Jong Leefomgeving, in samenwerking met een groot aantal partner netwerken waaronder YURPS, het initiatief ‘Generatie R’ gelanceerd! Generatie R verwijst naar een ‘jonge’ generatie professionals die begaan is met de Ruimte.

Tijdens het Jaar van de Ruimte gaan zij een gezamenlijke visie ontwikkelingen op de ruimtelijke toekomst van Nederland. Hierbij sluit Generatie R aan op de ambitie van de Rijksoverheid om in 2018 een Nationale Omgevingsvisie vast te stellen.

Generatie R - partners


Generatie R

Generatie R is ontstaan vanuit de ambitie van Netwerk Jong Leefomgeving om de samenwerking te vergroten tussen netwerken voor jonge professionals in het ruimtelijk domein. Deze ambitie sluit naadloos aan op een van de uitgangspunten van de Omgevingswet: de integrale benadering van de leefomgeving. De basis voor de samenwerking is gelegd tijdens de nieuwsjaarsborrel van Netwerk Jong Leefomgeving, waar in totaal 10 netwerken aangesloten zijn. Tijdens een vervolgbijeenkomst op 2 maart is besloten de samenwerking voort te zetten onder de naam ‘Generatie R’.

Nationale Omgevingsvisie

Mede in het kader van de nieuwe Omgevingswet zijn overheden verplicht om een omgevingsvisie op te stellen, zo ook de Rijksoverheid. De minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz, heeft tijdens de opening van het Jaar van de Ruimte aangekondigd om dit jaar te benutten om input te verzamelen voor deze Nationale Omgevingsvisie. Generatie R wil hier graag een bijdrage aan leveren, vanuit de rol van de ‘toekomstige ruimtegebruiker’. Niet door een parallelvisie op te stellen, een anti-beweging te zijn of de nadruk te leggen op de jong-oud-kloof, maar juist door te richten op samenwerking tussen jonge professionals en integratie van kennis. Geen tegengeluid, maar versterken wat er als is, op een eigentijdse manier.

Deelnemende netwerken

De netwerken die deelnemen zijn: BNSP jong professional, De Jonge Veranderaars, Jonge Honden, JongGeo, Jong KNW, Netwerk Jong Leefomgeving, JongSTRONG, Stadswerk young professional, VVM Jong en YURPS.
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.