Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Erfgoedmanagement en stedelijke ontwikkeling in één

Remco Vermeulen (1985) is sinds twee jaar werkzaam als Urban Heritage Strategies Expert bij het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

8 maart 2017

Erfgoed – gebouwd of immaterieel – vormt de basis van elke samenleving en van elk (stedelijke) landschap. De historische binnenstad is niet alleen de oorsprong van een stad maar definieert ook haar karakter. Het begrijpen en integreren van dit unieke, bestaande stedelijke weefsel is essentieel bij de duurzame ontwikkeling of toekomstige groei van een stad.

Brede benadering van stedelijke ontwikkeling

Het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) is het centrum voor stedelijke expertise van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We kijken naar steden vanuit verschillende perspectieven als stedelijke planning, huisvesting, duurzame ontwikkeling, infrastructuur en competitiviteit. We trainen urban professionals vanuit diverse achtergronden, adviseren nationale en lokale overheden uit ontwikkelende landen en doen integraal onderzoek. In de trainingen die we organiseren integreren we zowel theorie als praktijk en betrekken we partners uit het werkveld.

Urban Heritage Strategies

De geïntegreerde benadering van stedelijk erfgoedbehoud en management is bij IHS dan ook zeer op zijn plaats. In 2011 en 2014 ontwikkelde IHS met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een professionele training genaamd Urban Heritage Strategies (UHS). De training bestaat uit gastcolleges van relevante erfgoed- en planning professionals uit binnen- en buitenland, excursies en een grote opdracht. Tijdens deze trainingen waren erfgoedprofessionals aanwezig uit Indonesië, Zuid-Afrika, Brazilië en Japan. Sinds 2015 ben ik bij IHS in dienst om het potentieel van dit UHS portfolio te verkennen. Dit jaar hoop ik met een team van collega’s uit verschillende disciplines het portfolio verder uit te breiden, onder meer met UHS trainingen voor professionals uit Indonesië en uit Rusland en met van een vaste UHS short course in ons standaard curriculum.

Real-life action planning

Een methodologie die we voor de grote opdracht van de UHS training regelmatig inzetten is action planning. Deze methodologie stelt studenten in staat om voor een grote, uitdagende case study een concreet actieplan te maken. Studenten identificeren problemen omtrent een vraagstuk, stellen de doelen vast en leren de verschillende stakeholders en hun belangen te herkennen. Daarnaast zoeken we naar strategieën en onderbouwen we keuzes en prioriteiten. Een ander onderdeel van de training is het actieplan communiceren en draagvlak creëren bij de stakeholders. Action planning werkt het beste in combinatie met een praktische, bij voorkeur real-life case study, zoals de ontwikkeling van een bepaalde historische wijk in een grotere stedelijke context.

Op dit moment is het UHS portfolio voor ons nog relatief nieuw, en zijn we volop bezig dit te ontwikkelen. Mijn persoonlijke streven is IHS op termijn internationaal neer te zetten als hét instituut voor stedelijke ontwikkeling en erfgoedmanagement. Ik hou jullie graag op de hoogte.Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.