Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Achter de schermen bij de West-Friesland Academie

Train de trainer

Matthijs van der Horst (1983) werkt 15 jaar bij de gemeente Hoorn / regio West-Friesland als beleidsadviseur bestuurszaken en regionale samenwerking.

15 juni 2017

In 2013 won de gemeente Hoorn de NSCU Academy Award voor haar eigen opleiding- en ontwikkelprogramma de West-Friesland Academie. Als trainer bij deze academie, geef ik diverse trainingen aan mijn collega’s.

Het uitgangspunt van deze trainingen is dat we het voor en met elkaar doen. Dit betekent dat er altijd interactieve sessies worden georganiseerd door eigen collega’s. Zo geef ik trainingen in de werkwijze van de gemeente, het schrijven van beknopte raadsvoorstellen en SharePoint/Office365. Daarnaast ben ik coach ‘Helder Hoorns’.

Enthousiasme werkt

De ervaring die ik opdoe als trainer, heeft me geleerd dat enthousiasme werkt. Voor mij werkt het niet om een training te geven over een onderwerp waar ik niet enthousiast over ben. Het is essentieel om bevlogen te kunnen vertellen en te beschikken over zowel theoretische kennis als praktische informatie. Als we binnen de organisatie niet over bepaalde kennis beschikken, zorgen we voor externe trainers. Zij krijgen echter altijd de opdracht om interne trainers op te leiden, zodat we in het vervolg weer van elkaar kunnen leren. Het is enorm gaaf en tegelijkertijd een flinke uitdaging om aantrekkelijke trainingen te geven, zeker als je dit doet voor je eigen collega’s.

Ins en outs

De training ‘Hoe werkt de gemeente Hoorn’ is een van mijn favoriete trainingen om te geven. Ik doe dat samen met collega’s van de griffie en van juridische zaken. Samen zetten we een leuke training van drie uur op touw, waarin we alle ins en outs delen van het college, de raad en de politiek/juridische omgeving waarin we werken.

Boost

In eerste instantie gaven we de training aan alle 600 collega’s binnen de gemeente Hoorn, als een verplicht te volgen training. Het geeft een enorme boost om als jonge ambtenaar (weliswaar met veel ervaring) training te geven aan oudere en meer ervaren ambtenaren. Zeker als ze naderhand aangeven iets geleerd te hebben van de training.

Nu geven we de training drie keer per jaar aan nieuwe collega’s. Soms hebben deze nieuwe collega’s wel iets van bestuurs- en gemeenterecht op school gehad, maar vaak hebben ze geen flauw idee hoe een politiek gestuurde organisatie werkt. De training kan daarbij helpen. Ik heb overigens niet het idee dat ik de wijsheid in pacht heb. Daarom maken we in onze trainingen graag gebruik van de aanwezige kennis van de deelnemers. We geven dus niet direct zelf antwoord op de vragen, maar laten anderen dat vanuit hun eigen ervaring doen. Wij spelen daar vervolgens op in.

Nieuwtjes en roddels

Het is wel van belang dat je goed op de hoogte bent van nieuwtjes en bestuurlijke roddels. Want iedereen wil weten hoe het nu echt werkt achter de schermen. Zorg voor een paar leuke, prikkelende weetjes om de aandacht van de deelnemers vast te houden. En last but not least: humor helpt echt! Het is voor ons elke keer weer een feestje om deze training te mogen geven.Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.