Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

couleur locale: ruimteverkenning

In het Jaar van de Ruimte gaat een groep jonge ruimtemakers op zoek naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst. Hoe ziet Nederland eruit in 2040? De Ruimteverkenning van Couleur Locale en YURPS voert de deelnemers langs vijf regio's met vijf karakters. De groep brengt de uitkomsten van deze verkenningen samen in een publicatie over ruimtelijke opgave van de toekomst. 

Jaar van de Ruimte
In 2015 vindt het Jaar van de Ruimte plaats. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ wordt een breed debat georganiseerd over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Het doel is nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor de leefomgeving. In het Jaar van de Ruimte wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar visie te geven. Om ook jonge ruimtemakers daarbij te betrekken organiseert Couleur Locale in samenwerking met YURPS een Ruimteverkenning.

Ruimteverkenning
De Ruimteverkenning is een zoektocht naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst – naar wat er speelt en wat er mogelijk is. Steeds meer lijkt Nederland een land te worden van verschillende snelheden. Van groei naast krimp. Tijdens de Ruimteverkenning zoomen we in op de regio en gaan we op zoek naar regionale verschillen. We gaan langs vijf regio's met elk een eigen karakter, een eigen problematiek en een eigen ontwikkelingssnelheid. Wat betekenen de ontwikkelingen in de regio voor de ruimtelijke praktijk van de toekomst, zowel regionaal als nationaal? Wat wordt er gevraagd van ruimtemakers en welke oplossingsrichtingen zien we?

Programma: 5 excursies naar vijf regio’s
Tussen maart en juli vinden er vijf excursies (iedere eerste vrijdag van de maand) plaats naar de regio's Amsterdam, Parkstad, Twente, Eindhoven en Groningen. Elke bijeenkomst krijgt een ander thema. In Amsterdam kijken we naar de metropoolregio in internationaal perspectief, in Parkstad naar de zoektocht van de postindustriële regio, in Twente naar de samenwerking binnen een sociaal-culturele regio, in Eindhoven naar de continuering van de kennisregio en in Groningen naar het contrast tussen groeiende stad en krimpend ommeland. De bevindingen van de excursies worden in het najaar gedeeld en getoetst tijdens een reflectiebijeenkomst met andere vakgenoten en uiteindelijk verwerkt in een publicatie aan het einde van het jaar.

Deelnemen
De Ruimteverkenning biedt plaats aan 20 deelnemers onder de 35 jaar. De deelnemers hebben een groot aandeel in het proces en de uitkomsten van de Ruimteverkenning. Hun bevindingen en gedachten tijdens en na de bijeenkomsten vormen de basis voor de eindpublicatie. Deelnemen is kosteloos - reiskosten uitgezonderd - maar niet vrijblijvend. Er wordt verwacht dat je aan alle zes bijeenkomsten deelneemt en een actieve inbreng levert tijdens deze bijeenkomsten. Wat je voor je inzet terugkrijgt is een interessant inhoudelijk programma, een hoop nieuwe contacten en een aandeel in een mooie publicatie aan het einde van het Jaar van de Ruimte.

Aanmelden
Vanaf begin januari kun je je aanmelden voor de Ruimteverkenning. Eind januari selecteren we de 20 deelnemers. Wil je op de hoogte blijven of alvast je interesse kenbaar maken? Mail dan naar  info@ruimteverkenning.nl.

Organisatie
De Ruimteverkenning is een project van Couleur Locale in samenwerking met YURPS. Couleur Locale is de naam waaronder Kris Oosting en Emilie Vlieger activiteiten organiseren voor  (jonge) ruimtemakers, waarbij de lokale kleur van ontwikkeling centraal staat. YURPS is het netwerk van Platform 31 voor jonge ruimtelijke professionals.Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.