Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Verslag Inspiratiedag wonen – The Magic Mix

Bij De Saffier in Utrecht wonen verschillende doelgroepen samen onder één dak, onder het mom van flexibele woonvormen, ook wel The Magic Mix genoemd. Hoe pak je zoiets aan? Waar moet je rekening mee houden en wat zijn de valkuilen? Dertig YURPS namen een kijkje in de keuken bij De Saffier, vroegen de organisatie het hemd van het lijf over het proces en dachten mee over manieren om een grotere betrokkenheid onder bewoners te creëren.

yurps inspiratiedag wonen

Flexibele woningmarkt

Jeroen van der Velden van Platform31 opende de middag met een introductie over flexibele woonvormen. Wat gebeurt er nu al rond dit thema en wat is de noodzaak ervan? De woningmarkt zit op slot, maar de vraag naar huisvesting blijft aanhouden. Ook de grote hoeveelheid leegstaand vastgoed en de toenemende dynamiek in de maatschappij maken een flexibele huurmarkt nodig. De veranderingen komen op gang, er ontstaan meer tijdelijke woonunits, tijdelijke huurcontracten komen vaker voor en er zijn nieuwe type verhuurders en beheerders op de markt. Ook het mengen van doelgroepen als studenten, ouderen, alleenstaande ouders, gescheiden mensen, statushouders en arbeidsimmigranten is niet meer nieuw. Toch kunnen hier nog slagen in gemaakt worden om flexibele woonvormen beter te benutten.

De Saffier

Na de introductie namen de initiatiefnemers van De Saffier ons mee in het verhaal rondom het ontstaan van dit Magic Mix project. De Saffier is een voormalig verzorgingshuis dat door nauwe samenwerking tussen Portaal (de eigenaar van het pand) en Socius Wonen (de beheerder van De Saffier) een nieuw leven in werd geblazen en huisvesting kan bieden aan diverse doelgroepen. Beatrijs Kortman (Portaal) en Pim Koot (Socius Wonen) vertelden uitgebreid over het initiatief. Portaal zocht naar een nieuwe bestemming voor het verouderde pand De Saffier. Portaal benaderde Socius Wonen met de vraag of zij invulling konden geven aan het pand. Dit ging niet zonder slag of stoot, vele overleggen waren nodig om op één lijn te komen en wederzijds vertrouwen te creëren om de invulling van De Saffier aan Socius Wonen over te laten. Uiteindelijk kwamen beide partijen overeen dat Socius Wonen aan de slag mocht met De Saffier.

Ouderen vs. jongeren

Socius Wonen houdt zich bezig met de huisvesting van jongeren en studenten, dit was ook het plan voor De Saffier. Tegenwoordig wonen in het voormalige verzorgingshuis dus niet alleen ouderen, maar ook jongeren en starters. Hoe reageerden de oorspronkelijke bewoners op deze verandering? En hoe trek je jongeren naar een voormalig verzorgingshuis? Om dit te bewerkstelligen zijn verschillende fysieke aanpassingen gedaan en zijn er een aantal voorzieningen geschrapt. Dit is echter niet zomaar van bovenaf ingevoerd, maar in samenspraak met de bewoners. Om draagvlak te creëren voor dit plan zijn er gesprekken gevoerd met de bewoners, waaruit bleek dat zij bang waren voor een botsing tussen de jongeren en de ouderen. Om de oudere bewoners toch tevreden te houden is hen gevraagd wat zij belangrijk vonden dat zou blijven. Goedkope maaltijden in het restaurant, het aquarium en verschillende voorzieningen vond men belangrijk om te behouden en daar is dan ook op ingezet.

Betrokkenheid is een pré

Socius Wonen wil interactie tussen bewoners en de verschillende doelgroepen stimuleren. De toekomstige (jonge) bewoners worden geselecteerd op hun motivatie: waarom hebben ze interesse in deze woonvorm en hoe willen ze zich in gaan zetten in De Saffier. Denk aan beheer van het pand of spelletjes doen met ouderen of andere bewoners. Ook worden er activiteiten georganiseerd, zowel door betrokken bewoners als door externen, waar de bewoners aan kunnen deelnemen en elkaar kunnen ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimtes. Dit draagt weer bij aan de sociale cohesie in het pand.

The Magic Mix?

Welke conclusie kan je trekken na het verhaal van De Saffier? De formule om gemengde doelgroepen onder één dak samen te brengen kan zeker goed werken, mits er een goede selectieprocedure is en de bewoners goed worden geïnformeerd. Het lost verschillende maatschappelijke vraagstukken gedeeltelijk op zonder grote investeringen te moeten doen: gebrek aan woningen voor bepaalde doelgroepen, eenzaamheid bij ouderen en leegstand van verjaarde gebouwen. Jeroen van der Velden gaf ter afsluiting nog verschillende andere voorbeelden waaruit bleek dat gemengde woonvormen (zie hier de presentatie, PPT) werken, stuk voor stuk is er sprake van een hoge bezettingsgraad!

Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.