Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Met tegenwind toch vooruit

Patrick Werther - 05 mei 2015


Patrick Werther 100x127 Patrick Werther werkt als ontwikkelingsmanager bij woningcorporatie BrabantWonen. BrabantWonen heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van wonen in de steden Oss als `s-Hertogenbosch en bepaalt in belangrijke mate mede het gezicht van beide steden en de regio als drijvende kracht achter goed wonen en leven. 


Had je mij zeven jaar geleden gevraagd wat een woningcorporatie precies doet, dan waren we ongetwijfeld zo uitgepraat. Ondanks mijn gevarieerde (werk)ervaringen in het ruimtelijke domein, denk ik dat ik destijds niet veel verder was gekomen dan een kort en bondige reactie à la ‘die bouwen en beheren sociale huurwoningen’. Punt. Einde gesprek.

Laat staan dat we een leuk en goed gesprek zouden hebben over hoe het zou zijn om bij een corporatie te werken. Dat is vandaag de dag aanzienlijk anders. Mijn ervaring hoe anders dat dan is, deel ik graag met jullie. Waar ik stond, sta en waar de wind me zal brengen.

Dat onze samenleving de afgelopen jaren is veranderd, daar hoeven we geen discussie over op te zetten. Op één of ander manier raakt die verandering ons allemaal, soms direct en tastbaar, soms indirect en voelbaar. Die veranderingen, of beter gezegd kantelingen, die de samenleving doormaakt hebben ook effect op mijn dagelijkse doen en laten bij BrabantWonen. Zeven jaar geleden leek er ogenschijnlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar toen ik goed en wel mijn draai had gevonden merkte ik dat het wat harder ging waaien. Een onschuldig briesje veranderde gestaag in een stevige wind van behoorlijke kracht. Lange tijd leek er geen eind te komen aan de inmiddels bekende storm die ons land in algemene zin teisterde.

Dat gold uiteraard ook voor de corporatiesector, de sector waar ik dagelijks in acteer.  De wind of storm is een gegeven die uiteraard (ver) buiten mijn invloedssfeer ligt. Maar wat ligt dan wel in mijn ‘circle of influence’? In mijn zoektocht naar de mogelijke antwoorden, ben ik teruggevallen op mijn eigen dagelijkse praktijk waar ik betrokken ben bij grotere complexe ontwikkelingsvraagstukken. Daarin komt het vaak voor dat ik geconfronteerd word met verschillende organisaties en belangen die invloed uitoefenen op de projecten. Ook daar kan de wind plotsklaps draaien en is het de opgave om de (tegen)wind te benutten om vooruit te kunnen. De Chinezen hebben daar een mooi spreekwoord voor:  ‘Het is de tegenwind die de vlieger doet opstijgen’.

Een belangrijke voorwaarde om voorruit te kunnen is, hoe simpel het ook klinkt, samenwerken. Open deur? Ja en nee. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Elke keer opnieuw is het voor mij een uitdaging om te zoeken naar de optimale modus van samenwerken en niet samen werken. Gedreven door mijn oprechte nieuwsgierigheid in wat mensen beweegt, probeer ik met open vizier verbindingen te leggen. Van huurder tot samenwerkingspartner en van buurtbewoner tot bestuurder. Veelal door buiten bestaande kaders te kijken, te denken en te handelen ontstaat ruimte om (samen) tot creatieve invalshoeken te komen. Het zijn ook die samenwerkingen die duurzaam stand houden in tijden van tegenwind en uitgaan van ieders kracht (persoon en organisatie) op basis van gelijkwaardigheid. Vaak inherent aan het denken en handelen buiten bestaande kaders is dat ik ‘functievreemde’ zaken oppak. Je zult begrijpen dat mijn eigen(zinnige) aanpak nog al eens interessante discussies oplevert met mijn leidinggevende. Uiteindelijk is niet alleen het resultaat dat voor mij telt, ik ben van mening dat het effect veel groter is wanneer we in staat zijn om ècht contact te maken. In dat geval worden de verschillen in geld en macht of tussen leek en professional ondergeschikt aan de verbinding en aan visie.

Als woningcorporatie staan we midden in de samenleving. De sociaal-maatschappelijke vraagstukken waarvoor we staan kunnen alleen in samenhang en door samenwerking met betrokken partners worden opgepakt. Bovendien kijken we niet alleen naar vandaag en morgen maar ook naar overmorgen. Dit alles geeft mij, in combinatie met mijn soms eigen(zinnige) aanpak, de kans om verschil te kunnen maken. Het stelt mij in staat om als ‘luchtige verbinder’ letterlijk en figuurlijk mijn steentje bij te dragen aan een vitale en veerkrachtige wijk en buurt. Want dáár gebeurt het, dáár wonen mensen.

Of de wind nog zal gaan liggen? Nee, die zal er ongetwijfeld altijd zijn. De kunst is om de vlieger op het juiste moment tegen de wind in omhoog te gooien!


Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.