Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Gedragsverandering: zo simpel is dat (niet)

Siona van Boven

Siona van Boven 0410

Siona van Boven is communicatieadviseur bij Beaumont Communicatie & Management BV.“We willen dat het gedrag van mensen verandert. Kunnen jullie daar voor zorgen?” Op deze vraag bestaat geen simpel antwoord. Om gedrag te veranderen is meer nodig dan rationele argumenten. Hoe krijg je mensen (blijvend) in beweging? En hoe zet je een gedragscampagne effectief in?

Spits mijden, een hele uitdaging

Op dit moment zijn we bij Beaumont bezig met een spitsmijdingsproject. Veel ouders brengen hun kinderen lopend of met de fiets naar school. 25% van de ouders brengt de kinderen met de auto naar school. Daarvan rijdt 75% door – met de auto – naar het werk. Op het drukste moment van de dag, op een kwetsbare plek. Er zijn alternatieven, maar het gemak van de auto is verleidelijk. We zijn gewoontedieren, reizen tijdens de spits en sluiten graag aan in de file. De provincie Utrecht en Goed op Weg vroegen ons daarom mee te denken.

Papa en mama, ga toch fietsen!

Siona Way2Go logo klein

Voor de meest effectieve aanpak om ouders te verleiden de spits te mijden werkten we met een leefstijlanalyse. Daarnaast keken we naar persuasieve technieken die het meest kansrijk zijn bij de (leefstijl)motieven van de doelgroep. We kozen voor een positieve, speelse campagne, die inspeelt op de wil om de veranderen. Door persoonlijke gesprekken te voeren met ouders onderzochten we welke commitment ze aan willen gaan. Met kleine concrete stappen, die positief worden bekrachtigd. Uiteindelijke doel is dat ouders vaker kiezen voor een alternatieve vervoerswijze om naar het werk te gaan dan de auto. Een elektrische fiets, het openbaar vervoer of pas na de spits te gaan rijden zijn alternatieven. 1 of 2 keer per week de uitdaging aangaan is al voldoende, als ze het maar doen.

Veelbelovende campagnestart

“Ik ga de uitdaging aan om 1 keer per week na de spits naar mijn werk te rijden.” Zei een ouder in de proefweek. We startten half september met een proefweek die we gebruiken als nulmeting. De eerste ervaringen uit de proefweek zijn veelbelovend. Veel ouders gaan in de proefweek ‘de uitdaging’ aan. We zien wél dat het nodig is onze aanpak toe te snijden op het type school. Een school in een Vinex-wijk heeft een andere doelgroep dan een school in een oude volksbuurt. En we gaan monitoren of het lukt om ouders voor langere tijd aan ons te binden. Zo gaan we op weg naar de volgende campagneperiode.

Gedragsbeïnvloeding doe je zo

Beaumont combineert het BSR-leefstijlenmodel met de ‘wapens van beïnvloeding’ van Cialdini. Dat blijkt een gouden combinatie. Wie is je doelgroep, wat beweegt hen en waar staan ze voor? Het bepalen van de juiste leefstijl hangt samen met welke methoden van beïnvloeding je inzet om het gewenste effect en resultaat te bereiken. Want meten is weten. En proberen is leren.

Siona Beaumont-Cialdini 0410

Over Beaumont Communicatie & Management

Beaumont Communicatie & Management vindt ruimte voor verbinding. Ze helpen ontwikkelaars, overheden, corporaties en andere partijen bij het bereiken van hun doel: vergroten van draagvlak van beleid of versterken van de marktpositie.

Beaumont is gespecialiseerd in strategische communicatie bij ruimtelijke ontwikkeling, duurzame energie, wonen & zorg en mobiliteit & verkeer.

Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.