Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Andere realiteit in een nette achterstandswijk

Matthijs-Jaspers-foto Matthijs Jaspers

Report: Andere realiteit in een nette achterstandswijk
Matthijs Jaspers werkt bij de Digitale Steden Agenda
Posted May 26,2014 by Matthijs Jaspers

Een wicked problem: dalende criminaliteitscijfers maar een stijgend onveiligheidsgevoel in een potentieel prachtige wijk.

Een wicked problem: dalende criminaliteitscijfers maar een stijgend onveiligheidsgevoel in een potentieel prachtige wijk. De Community of Practice 40+ wijken zocht hier de verdieping op. Er zijn forse investeringen gedaan in De Prinsenhof, een wijk in Leidschendam-Voorburg. De openbare ruimte ziet er goed uit en er is op het eerste gezicht weinig aan te merken op de fysieke inrichting van de wijk. De  enige ‘overlast’ die ik op de heenweg ervaar bestaat uit gillende kinderen op skeelers.

Op het rechte pad
De hardnekkige sociale problematiek is niet opgelost door de investeringen in de fysieke kwaliteit, vertelt Eric Meijer van Politie Haaglanden. Om verder afglijden tegen te gaan is een andere aanpak gekozen, de zogenaamde JORP-aanpak, Jeugd Op het Rechte Pad. Het is een integrale aanpak om overlast en criminele activiteiten door jeugdgroepen terug te dringen. De aanpak laat zich het best vergelijken met het veiligheidshuis, maar dan zeer lokaal ingericht. De sterke betrokkenheid en het enthousiasme leidt tot een goede vertrouwensband tussen de samenwerkingspartners. Het delen van dossiers maakt het mogelijk om de overtreders op verschillende manieren aan te pakken en te begeleiden. Ook wordt actief het gesprek gevoerd met de jongeren en ouders. Deze intensieve aanpak laat in de cijfers al goede vooruitgang zien en de namenlijst van de politie wordt steeds korter. Maar, zoals ook Meijer aangeeft, het is een hardnekkig probleem en het is zaak er zo vroeg mogelijk bovenop te zitten.

Hardnekkigheid
Pieter Tops, Tilburg University, agendeert de hardnekkigheid van criminele netwerken. Deze netwerken zijn als een veelkoppig monster verankerd in de stedelijke structuur. De wijken, als de haarvaten van een stad, zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. De nauwe verbinding tussen verloedering, overlast en uiteindelijk criminaliteit onderschrijft het belang van wijk- en buurtgericht werken. Aan de andere kant overstijgen criminele netwerken steeds vaker ook nationale grenzen, waardoor een oplossing niet 1-2-3 voor de hand ligt. Tops pleit voor een sterker bewustzijn van de parallelle criminele samenleving die in de stad en mogelijk in de wijk aanwezig is. Door in die andere realiteit aanwezig te zijn en de sociale en economische aantrekkelijkheid ervan te doorgronden zou het voor de betrokken partijen mogelijk zijn om gerichte barrières op te werpen. Het feit dat alleen al in Tilburg 800 miljoen euro per jaar aan de hennepteelt verdiend zou worden is illustratief voor die parallelle wereld. Het is een wereld waarbij eigen normen en waarden gelden, officiële instanties gewantrouwd worden en waarbij de criminele structuren zorgen voor geld, status en respect. Een stevige samenwerking tussen politie, gemeente, corporatie en andere partijen is volgens Tops nodig om criminogene factoren (en zo de netwerken) aan te pakken.

Wicked solution
Het zou geen wicked problem zijn als een duurzame oplossing voor handen lag. Door intensieve samenwerking en maatwerk weet de JORP-aanpak succes te boeken. Maar is het ook meer dan symptoombestrijding? Zou het misschien de aanzet zijn tot het losweken van de criminele structuren in de wijk? Neemt de aantrekkelijkheid van criminaliteit af, als de risico’s groter worden en de potentiële buit hetzelfde blijft? Hoe dan ook, het dweilen met de kraan open lijkt voorbij en ondanks dat die kraan altijd wel wat zal blijven druppelen wordt op lokaal niveau hard gewerkt om de aantrekkelijkheid van de parallelle wereld in te tomen.

Rauw
Op de terugweg maak ik een ‘rauw’ stukje Leidschendam-Voorburg mee en kan zo een kleine blik werpen in die parallelle wereld. Ik zat in de tram richting centraal en ter hoogte van halte Kastelenring waren twee automobilisten in een discussie verwikkeld. Hun auto’s stonden, stationair draaiend, midden op de rijbaan en het zag er naar uit dat de een de ander had afgesneden. Toen een groepje jonge tramreizigers het opstootje in de gaten kreeg ontstond er pas echt tumult; volgens hen lag de oplossing vooral in een goeie vechtpartij en dat probeerden ze al schreeuwend en druk gebarend de automobilisten duidelijk te maken. “Maak ‘m dood dan, steek hem neer!”.

De tram reedt verder en de rust keerde terug. Een andere realiteit inderdaad.

Matthijs Jaspers is programmamedewerker VEILIGE STAD bij de Digitale Steden Agenda. Hij pakte de reporters rol vanuit het YURPS-makelpunt.

De Community of practice 40+ wijken richt zich op kennisverdieping en het uitwisselen van ervaringen in het wijkgericht werken. De community of practice is bedoeld voor gemeentelijke projectleiders van de 40+ wijken en hun samenwerkingspartner bij de woningcorporatie. Twee keer per jaar vind een tweedaagse bijeenkomst plaats, waarbij een inhoudelijk thema centraal staat. Deze bijeenkomst op 12 en 13 maart in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer stond in het teken van Overlast en verloedering.

Meer informatie Annemiek Lucas en link naar rapport Overlast en verloedering:
http://www.platform31.nl/publicaties/overlast-en-verloedering-in-nieuw-perspectief


Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.