Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

YURPS-competentiedag 2015

Maak het verschil!


Laat je inspireren, vind (h)erkenning en train je competenties. Het kan allemaal tijdens de jaarlijkse Yurps competentiedag op dinsdag 10 november 2015. Een interactieve workshopdag rondom actuele stedelijke en regionale thema’s. Het is een dag speciaal voor en door uitwisseling tussen jonge professionals. Rode draad door het programma van 2015 is ‘Verschillen’. Maak het verschil in letterlijke of figuurlijke zin.

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein hebben verschillen vaak een negatieve klank. Zo waarschuwde het Sociaal Cultureel Planbureau eind 2014 voor groeiende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. Ongelijkheid die doorwerkt in de kans op betaald werk, gezonde levensverwachting et cetera. Sinds de decentralisaties in het sociaal domein is deze opgave primair de verantwoordelijkheid geworden van de gemeenten. Bovendien is de organisatie van zorg en ondersteuning steeds nadrukkelijker ook een ruimtelijk vraagstuk geworden. Tijdens de competentiedag onderzoeken we hoe we als Young Urban and Regional Professionals een verschil kunnen maken voor de emancipatie van kansarme groepen in de samenleving.

Fysieke domein

In het fysieke domein zijn verschillen vaker een positief gegeven. In de strijd om toeristen, bedrijvigheid of hogeropgeleiden doen steden en regio’s er alles aan om zich in positieve zin te onderscheiden. Regionale verscheidenheid is ook één van de doelstellingen van de op handen zijnde Omgevingswet. Doordat de wet gedetailleerde vergunningen vervangt door een algemeen kader, ontstaat meer ruimte voor maatwerk en inbreng van lokale bedrijven en burgers. Tijdens de competentiedag kijken we hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de bewegingsvrijheid die de nieuwe wet biedt.

Voor jonge professionals werkzaam bij partners van Platform31 (tot 35 jaar) is deelname aan de YURPS-Competentiedag gratis. Andere deelnemers zijn van harte welkom maar betalen een toegangsprijs van 65 euro. Bij overinschrijving hebben snelle inschrijvingen en partners van Platform31 voorrang. Klik hiernaast voor het aanmeldformulier en het voorlopige programma.

Aanmelden?

Kom jij je competenties ontwikkelen en je netwerk verbreden? Meld je snel aan voor de Competentiedag op 10 november 2015 in de Vechtclub XL in Utrecht.

Tot ziens op dinsdag 10 november!


Programma

09.30 uur – Inloop met koffie en thee
10.00 uur – Opening door Platform31: Henk Jan Bierling
10.15 uur – Wisseling

10:30 uur – Eerste ronde workshops

12:00 uur – Lunch

13:00 uur – Tweede ronde workshops
14:00 uur – Wisseling

14:15 uur – Derde ronde workshops
15:15 uur – Wisseling

15:30 uur – Afsluitend debat
16:00 uur – Borrel
17:00 uur – Einde


Workshops

Belangrijke notie is dat het gaat om een voorlopige lijst. Houd de website in de gaten voor wijzigingen en aanvullingen.

Inspiratie

 • Ruimte verkenning – Emilie Vlieger (Couleur Locale)
 • Masterclass omgevingsvisie – Jerryt Krombeen (Jong BNSP) en
  Maarten Hoorn (Platform31)
 • Transitie gemeentelijke organisatie – Anne Marleen Dijkhuis (Gemeente Hollands Kroon, jonge ambtenaar van het jaar)
 • Gezond in de stad – Annette Duivenvoorden (Platform31) en Pharos

Vaardigheden

 • Omgaan met calamiteiten in het sociaal domein – Matthijs Wijga en
  Anne-Marie Rijssenbeek (Platform31)
 • Vertrouwen en netwerken – Plateau (alleen in de middag)
 • Onderhandelen (Stakeholderspel) – Hanneke Schreuders en
  Frans Desloover (Platform31)
 • Scrum / Agile – Mike Molkenboer (Jonge Honden)

Drijfveren

 • Omgaan met druk – Patrick van der Hijden
 • Gevoel voor mannen – PlateauAanmelden YURPS-netwerk

 • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
 • Je bent onder de 35 jaar;
 • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.

competentiedag

Praktische informatie


Datum: 10 november 2015
Van 9:30 tot 17:00 uur

Waar: Vechtclub XL
Europalaan 2B, 3526 KS Utrecht

Kosten: Deelname voor YURPS is gratis. Inclusief lunch & borrel

Twitter: @yurps #competentiesvoordestad