Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

YURPS-competentiedag 2013Platform31/YURPS – 26 november 2013, Den Haag

Het werken aan de stad en regio kent zijn eigen dynamiek. Het is een sector waar het geld niet meer voorhanden is, waar banen verdwijnen, waar systeem- en leefwereld elkaar kruizen,  waar oud met nieuw botst. Jonge professionals moeten dealen met de werkelijkheid van alle dag: hoe vind je de weg in een systeemwereld, hoe kom je uit je comfortzone, maar ook hoe betaal je de maandelijkse lasten? Vier YURPS pakten het podium op de jaarlijkse YURPS-competentiedag  op 14 november 2013 in het Schieblock in Rotterdam om hun ervaringen te delen en te inspireren.

Heruitvinden: oud botst met nieuw

De crisis zorgt ervoor dat burgers zelf gaan nadenken over nieuwe manieren van consumeren en delen. Juist die initiatieven zorgen er voor dat de politiek de bestaande wet- en regelgeving hereikt op een nieuwe, circulaire economie, stelt Nynke Schaaf (kantelaar.org en gemeente Rotterdam). In deze tijden van overgang botst het nieuwe met het oude. “Ik zie volop initiatieven die tegen oude regelgeving aan lopen. In alle gevallen heeft het bestaande systeem moeite met de veranderende rol van de burger, die transformeert van consument naar producent. Voor deze nieuwe rol is nog geen ruimte in de ‘oude’ regelgeving“. Nieuwe initiatieven worden te vaak bekeken door een ouderwetse bril. Ons oude systeem is kostbaar door de overhead, controle en anonimiteit. Het voegt geen waarde toe, het systeem is een doel op zich geworden. Met nog meer burocratie, minder ‘outcome’ en dus economische schade tot gevolg. Hier moet vanuit onszelf verandering in komen.

Lees Herontdekken en revival, Nynke Schaaf

Sturen op je eigen professionaliteit

De keynotes brachten elk naar voren dat het in deze tijd nodig is om te sturen op je eigen professionaliteit. Maak een analyse van je eigen talenten, ben je bewust van waar je daadwerkelijk geld mee verdient hebt en, niet onbelangrijk, waar je uiteindelijk gelukkiger van bent geworden. Op basis van dit inzicht kan je bewuster keuzes maken voor de volgende stappen in je carrière. De tijd van lange termijn carrièreplanning is wel voorbij. Het maken van beslissingen over je eigen toekomst wordt namelijk wel erg lastig als je geen idee hebt hoe de toekomst van het werkveld er uitziet. Wat je wel kunt doen is vanuit verschillende perspectieven naar dezelfde werkelijkheid kijken, of althans je proberen te verplaatsen in de rol van de ander. Je zult je realiseren dat je veel niét ziet en dat ieder blikveld de eigen toegevoegde waarde heeft. De kunst is te sturen op de gedeelde waarden.

Eigen bedrijf als leerschool – Jerryt.nl

“Stage gaan lopen met een diploma op zak altijd is voor mij een moeilijke keuze geweest”, betoogt Jerryt Krombeen. Het komt neer op overleven en leren omgaan met financiële onzekerheden. Je wordt gedwongen je aandacht van de lange naar de korte termijn te verschuiven en dat vereist een heel andere manier van denken. Alleen de boodschappen van morgen en het halen van de volgende maand huur is hetgeen wat telt. De balans in de drie-eenheid privéleven, studie en werk is verstoord. “Een combinatie van factoren heeft mij doen besluiten om voor mezelf te beginnen. Ook al zal aan de onzekerheid van inkomen met een eigen bedrijf wellicht niks gaan veranderen, het maakte niet uit toen ik me ging realiseren wat het me wel op kon gaan leveren.”

Lees Je eigen bedrijf als leerschool, Jerryt Krombeen

De vraag hoe jonge professionals naar de toekomst van de stad kijken en hoe je je als YURP in deze veranderende omgeving staande houdt kwam meerdere keren op de dag terug. De discussies en het intensieve workshopprogramma van de dag stonden ook in het teken van het heruitvinden: het heruitvinden van jezelf, van de organisaties waarvoor je werkt en het hele werkveld. Op al deze terreinen is er sprake van het herbezinnen en hervinden van wie we eigenlijk zijn, wat de nieuwe rollen zijn en wat de toegevoegde waarde van deze rollen is.

Een van veranderende rollen die werd bediscussieerd was de rol van de overheid: Je ziet de overheid terugtrekkende bewegingen maken, maar hoever moeten ze daarin gaan en hoe zit het dan met de zwakkere in de samenleving en mensen die ‘off-the-grid’ willen leven? Gewaarschuwd werd voor te veel zwart-wit denken. Het is niet óf de verzorgingsstaat óf volledige zelfsturing. De toekomst zal een balans hier tussen zijn waarbij improvisatie een belangrijke rol gaat spelen. Voor deze improvisatie is een grote mate van professionaliteit nodig.
In transitie

Wat doe je als alles om je heen verandert? vraagt Saskia Ruijsink, IHS zich af. Zelf gaat zij in periodes van grote verandering op zoek naar mensen om ervaringen te delen en om zich aan hen op te kunnen trekken. Dit doet zij ook in haar professie als trainer. In deze periode van beweging en grote verandering is er gelijkenis tussen de vragen van stedelijke professionals in Nederland en die van collega professionals uit het buitenland en in het bijzonder uit ontwikkelingslanden of landen ‘in transitie’.”We hebben professionals nodig die de grenzen van comfortzones durven opzoeken en kunnen werken met onzekerheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid. Deze professional is nooit klaar met leren en bereid om te reflecteren op zijn of haar eigen aandeel in een proces. Het opstappen uit de comfortzone en andere aansporen om het zelfde te doen.”

Lees: Wat doe je als alles om je heen verandert? Saskia Ruijsink, IHS

Werken aan de eigen professionaliteit hebben de YURPS gedaan in 2 rondes van workshops. Zo kon je leren je zelf beter te profileren en je zelf als ondernemer te zien. Door middel van coalitionplanning en een discussie over reorganiseren en kerntaken kregen de YURPS inzicht in de eigen rol en de mogelijkheden en belemmeringen bij samenwerking. Deze inzichten konden worden toegepast in een workshop over het aanspreken van personen die ongewenst gedrag vertonen, kon je meedenken over de toekomst van het gebiedsgericht werken in Amsterdam en over wat het begrip sociale duurzaamheid behelst. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals energieneutraal bouwen voor particulieren en de toepassingsmogelijkheden van open data zijn verkend en is er is nagedacht over hoe de stad er in 2040 uit zou kunnen zien en welke nieuwe financieringstromen ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de stad.

Van systeem naar leefwereld

Van gemeente naar kennisinstelling naar eigen bureau, Jesse Jorg reflecteerde op zijn drie verschillende rollen bij het initiatief buurtcamping. “Eerst was ik vooral bezig met de vraag of het paste in het beleid, vervolgens op welke manier de campagne vormgegeven moest worden en uiteindelijk zag ik het vooral als een tof project waar ik persoonlijk iets aan wilde toevoegen.” Het is belangrijk om terug te kijken, want je ziet heel veel dingen niet. De rol die je speelt en de wereld waar je je op dat moment bevind slokt ruimte op. Ruimte die nodig is voor het vormen van eigen ideeën en idealen’ stelt Jesse. “Ik zie veel mensen die ontevreden zijn met hun baan, maar toch kiezen voor de zekerheid die deze hen geeft. Ik verwacht dat in de toekomst het nemen van je eigen verantwoordelijkheid alleen maar toeneemt, dus omhels de onzekerheid, creëer ruimte voor je ideeën en idealen en neem kleine of grote stappen in jouw richting.” Het is belangrijk dat werkgevers het makkelijker moeten maken om met behoud van baan ervaring op te doen met ander werk en dat begint met het inzien van de meerwaarde die verschillende blikken hebben.

Lees +Van systeem naar leefwereld, Jesse Jop Jorg, wethecity

In multidisciplinaire teams is gewerkt aan deze vraagstukken. Hierbij werd duidelijk dat iedereen vanuit zijn eigen expertise naar deze vraagstukken kijkt en zijn eigen bagage daarin meeneemt. Met name het inzicht in deze verschillende invalshoeken ervaren de YURPS als zeer leerzaam. De oproep van de YURPS was dan ook om dit vanuit Platform31 verder te faciliteren door bijvoorbeeld het blijven creëren van testruimte op locatie, zoals een levend lab of een trainingsaanbod op maat gemaakt voor YURPS gericht op handelingsvaardigheden. Met deze oproep gaat Platform31 aan de slag en verbindt dit aan de thematisch agenda van Platform31 voor 2014.
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.