Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

YURPS-competentiedag 2012

Annette Duivenvoorden - projectleider Platform31
Posted November 14,2012 by Annette Duivenvoorden


YURPS-competentiedag 2012: stedelijke vernieuwing op uitnodiging met levend lab

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging mag niet vrijblijvend zijn. YURPS vragen om een levend lab op locatie: een experimenteerruimte voor innovatie in kleine stappen, trial and error en de bijbehorende mindshift

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging mag niet vrijblijvend zijn en moet veel concreter uitgewerkt worden. YURPS vragen om een levend lab op locatie: een experimenteerruimte voor innovatie in kleine stappen, trial  and error en de bijbehorende mindshift. De jonge generatie stedelijke professionals moet zelf de ruimte pakken om hun stempel te drukken op deze andere aanpak. Het gaat om het loslaten van de grote eindbeelden, het aansluiten bij initiatieven van onderop en het stapsgewijs te werk te gaan, want alleen zo komen we tot een toekomstbestendige stad en regio. Het is tijd dat YURPS dit statement gaan maken, want ook zij moeten voorbij het goede idee komen.
 
Op 8 november 2012 kwamen 70 jong professionals bij een in het Schieblock in Rotterdam. Zij verkenden de oplossingsrichtingen van ‘Stedelijke vernieuwing op uitnodiging’. Een jaar geleden waren zij de ‘naamgever‘ van het concept, dat het werkveld met KEI en Nicis als penvoerders uitwerkten in het essay Stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Op deze dag stond opnieuw deze uitnodigingsbenadering centraal, onderverdeeld in zes thema’s om het concept concreter te maken en van richting te voorzien. Ook agendeerden zij deze signalen aan het nieuwe Platform31.

Uit comfortzone
Om ‘stad en regio te zijn’ en ruimte te bieden aan continue vernieuwing en ontwikkeling, moeten zowel de instituties als de samenleving uit hun comfortzone komen. De instituties moet leren om minder te doen en de samenleving moet veel meer eigengereid en actief worden. Zij moet serieus genomen worden door de instituties. De YURPS stellen dat zij als professionals nog te veel in de bekende comfortzone zitten. De belangrijkste omslag is om klein te beginnen in plaats van het grote omvattende plan en niet leunen op de veiligheid van het systeem. We mogen veel creatiever omgaan met regels en experimenteren met regelvrije zones. De ruimte om te veranderen komt van onderop. We kunnen nog heel veel leren van het binnenhalen van de buitenwereld en samenwerking aangaan met minder voor de handliggende partners. Het vraagt om het heruitvinden van de rol van de instituties, daar vinden we onze nieuwe legitimiteit.

Accepteer afwijking
Uit de comfortzone treden brengt ook met zich mee dat we afwijkingen en verschillen moeten accepteren. Het denken in eindbeelden en het hebben van zeggenschap moet door de instituties los gelaten worden. We moeten loskomen van het systeem en afwijkingen mogelijk maken voor zowel persoon/professional en als de organisatie.  Het uitgangspunt: 'heeft iemand er last van?' is belangrijker dan 'zijn alle regeltjes gevolgd?'. Dit vraagt andere manieren van denken en werken in organisaties. Er is behoefte aan ondernemende houding, aldus de YURPS.

Best person of best organisation
Een ondernemende houding moet je niet alleen toeschrijven aan personen maar ook aan organisaties. Welke rol van een instituut en hoe gaat deze met de tijd mee? Instituties moeten niet zelf alles willen uitvinden, stellen de YURPS. In veel gevallen gaat het ook om het aansluiten bij initiatieven die er al zijn. Vaak zijn het best persons die deze weten te vinden, maar zij moeten kunnen opereren in organisaties waar dit ook mogelijk is: de zogenaamde best organisations. Belangrijk is daarbij dat er wordt gewerkt met het zetten van kleine stappen, daarmee kunnen grote doelen worden bereikt. Denk daarbij  aan het organiseren van collectieven.

Daarom wordt het tijd dat er een levend lab op locatie komt met ruimte voor trail-and-error. Het helpt de YURPS en de vakwereld om stedelijke vernieuwing op uitnodiging verder te ontwikkelen met de juiste balans tussen top-down (contouren op hoofdlijnen) en bottom-up (creativiteit, loskomen van regels).
 

Twaalf workshops
In de twaalf workshop op deze dag werd verschillenden oplossingsrichtingen verkend: het heruitvinden van rol instituties, organisch ontwikkelen, zelforganisatie, radicaal denken, professionele groei en sociale opgave.

 

Radicaal anders: verdienmogelijkheden
Op de competentiedag kwamen nieuwe, radicaal andere benaderingswijzen aan de orde om nieuwe businessmodellen te vinden. De startgebruiker, het gebiedsondernemen en mobiliseren van lokaal vermogen en de businessmodels vanuit de sociale economie stonden op het programma. Het draait hierbij om nieuwe manieren van denken en het inzetten en benutten van latente sociaal-economische mogelijkheden. Het moet een meerwaarde opleveren voor onze samenleving. Want, zo stellen de YURPS. Het gaat bij vitale steden niet meer alleen om het vastgoed en het wonen, maar veel meer om het goed samenleven.

Professionele groei: je eigen meerwaarde
De YURPS bespiegelden ook op deze dag hoe ze zelf bijdragen aan een toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling. Het netwerk is gelaagd in ervaring en divers in expertise, waardoor voorbeeldrollen volop aanwezig waren en ruimte voor onderling sparren, uitwisselen en inspiratie om de volgende kleine stap te zetten.

Nieuwe ‘ambtenaar’: wel fte, geen budget
Je moet vooral ook zelf de ruimte pakken en creëren, stelt een van de YURPS tot slot. Van de structuren instituties valt niet altijd innovatie te verwachten. Als professional kun je wel uren leveren, maar geen budget. Een ondernemende houding is nodig in onze netwerksamenleving. Probeer agenda’s van partijen aan elkaar te verbinden. Deze nieuwe ambtenaar moet dan los staan van de ‘planning en control’.

 

De uitkomsten van de competentiedag krijgen een plek in het YURPS-jaarprogamma 2013.
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.