Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

YURPS-competentiedag 2011

Omslag naar ‘uitnodigings stedelijke vernieuwing' nodig!

KEI - “We moeten toe naar een omslag in de aanpak van de stedelijke vernieuwing. De benadering van een ‘uitnodigings stedelijke vernieuwing' lijkt veel meer te passen in deze tijden. Professionals en instituties moeten ruimte geven aan kansrijke ideeën met een duidelijke marktvraag of behoefte. Gemeenten en corporaties moeten veel meer faciliteren, inspireren of een duidelijke opdrachtgever zijn.” Zo luidt de boodschap van de YURPS aan de sector.

Deze boodschap kwam naar voren tijdens het afsluitende debat op de YURPS-competentiedag van 3 november 2011. Op deze dag kwamen 70 Young Urban Renewal Professionals (YURPS) bijeen om in twaalf zeer uiteenlopende workshops te werken aan de belangrijke thema’s voor het vernieuwen van de stad.
In deze tijd van recessie draait het investeren in de stad om een benadering die te vatten is in woorden als klein, meeslepend en zorgvuldig. Dit vraagt een omslag in houding. We zijn als professionals gewend om te zenden, terwijl we juist veel meer moeten openstaan, luisteren, loslaten en mogelijk maken. Dit doe je door net anders te kijken en te handelen. 

MatchmakerInvesteren gaat om het toevoegen van een waarde. Dit draait vandaag de dag niet alleen meer om geld, maar ook om zaken als energie, zorg of stadslandbouw. Daar moet vervolgens ook een businesscase voor te vinden zijn. Verder moeten we zoeken naar de kracht van de mensen in een gebied en naar het belang dat zij hechten aan deze plek. Zoek als professional en sector veel meer de rol van matchmaker, aldus de YURPS tijdens het afsluitende debat. 

Rol pakken waar gaten vallenKiezen we met het zoeken naar zelforganisatie niet voor de makkelijke weg? In de aandachtswijken wonen mensen die eerder bezig zijn met ‘overleven’, dan met zelfinitiatieven opzetten. De balans tussen draagkracht en draaglast is daar scheef. In deze buurten -de plekken waar de gaten vallen- moeten de gemeente en corporatie hun rol pakken, menen de jonge professionals. 

LessenElke wijk verschilt in thematiek, zoek aansluiting bij het lokale en specifieke en ga op zoek naar stakeholders die nog niet om tafel zitten, zo luidden de lessen uit de verschillende workshops. Wees open en transparant en neem afstand van de hokjesgeest en – organisaties. De uitdaging zit hem er in op initiatieven van onderop verder te helpen en door het laten doen, stappen te blijven maken in het werken aan een vitale stad. Verder zien de YURPS ook dat ervaringen in de krimpaanpak ook voor de niet krimpende stad tot voorbeeld kan zijn.

(c) KEI - Workshops in de bogen van Station Bergweg, Rotterdam
Workshops: van bottom-up stedenbouw tot krimpgameIn de twaalf workshops kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Van de kansen van bottom-up stedenbouw, de methode van de buurtantropoloog die de verbinding legt tussen wijk en instituut tot games over duurzaamheid, leiderschap en krimp.
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.