Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

YURPS-competentiedag 2010

Zoek de energie

KEI – ‘Richt je op de plekken waar energie zit, werk samen met open agenda’s en stel kaders in plaats van regels’ luidde de boodschap van de YURPS aan de sector en de regering. Vier dagreporters gaven met deze thema’s input voor het afsluitende YURPS-debat over de opgedane inzichten, het nieuwe kabinet en de kansen voor de stedelijke vernieuwing. Op de YURPS-competentiedag van 5 november 2010 kwamen dit jaar maar liefst 95 Young Urban Renewal Professionals (YURPS) bijeen om in dertien zeer uiteenlopende workshops te werken aan de belangrijke thema’s voor het vernieuwen van de stad.

De crisis is voor de stedelijke vernieuwing van grotere invloed dan de nieuwe politieke wind, stelden de YURPS in het debat. De crisis is het startpunt van hervormingen waardoor we op een andere logische manier moeten gaan werken aan de stad. Investeringen moeten zorgvuldig worden ingezet, richt je dan op de plekken waar de energie zit – op de partijen die willen investeren of de aanzet van een collectief van burgers. We moeten op creatieve wijze naar hen opzoek, denk aan bijvoorbeeld het animo onder burgers voor duurzaamheid. Recent heeft een groep burgers een windmolen aangekocht en maar ook het heel snel opdrogen van de zonnepaneelsubsidies is een signaal voor een marktkans. Het Maatschappelijk-Kosten-Baten-Analyse-denken en de benadering van de spontane stad (het minder planmatige, het kijken wat er is en het kleinere schaalniveau), onderdeel van de competentiedag – zijn methoden die inzichtelijk maken waar de plekken van ‘energie’ te vinden zijn.

OndernemerschapLokaal moeten de kansen worden opgepakt met een nieuwe rol voor de gemeente. Zij neemt een faciliterende rol op zich, waarbij zij de markt kansen laten zien en hen verleid deze ook uit te voeren. Ze biedt ruimte aan ondernemerschap en de initiatieven uit de samenleving. Gemeenten moet dan juist kaders bieden. Kaders bieden ruimte voor initiatief in tegenstelling tot regels. In dergelijke situaties moet je bv. bestemmingsplannen loslaten. 
Hoe zit het met de vooroordelen, kloppen deze wel vroegen de YURPS? Het nieuwe kabinet zou vanuit het oogpunt van ondernemerschap best een prima partner voor de sector kunnen zijn. Mits de sector ook de omslag kan maken naar nieuwe werkwijze (kaders in plaats van regels, meer meedenken, doelgericht werken, verandering van systemen). Het benutten van de kracht van de samenleving is een liberaal gedachtegoed. Aangezien het nieuwe minderheidskabinet steeds een samenwerking moet aan gaan, kan de oproep tot een nieuwe werkwijze een grotere kans van slagen krijgen.

Waarderen 
Als stedelijke vernieuwingsprofessional moet je ook veel meer ruimte geven aan burgers. Het is heel belangrijk om de kennis van bewoners of burgers te waarderen. Het is niet meer het wij-zij of het oude eenrichtingsverkeer van informeren. Wij moeten veel meer denken in economische waarden en duidelijkheden stellen, maar vooral ook social media niet onbenut laten.

Nieuwe balans en verandermanagement 
Tijdens de dertien workshops kwamen dit jaar weer uiteenlopende onderwerpen aan bod. Van overtuigen, bewonerscommunicatie, krachtenveldanalyse tot social media. Martien Kromwijk, Woonbron deelde zijn ervaringen en noemde ‘verlangen’, oprechtheid en lef de rode draad om visie en ambitie voor elkaar te krijgen. 
Het zoeken naar nieuwe manieren van werken kwam in veel van de workshops naar voren. De vanzelfsprekende rolverdeling tussen overheid, corporaties en markt is aan het verdwijnen. Keer op keer moet gezocht naar een nieuwe balans in samenwerking en investeringen. Duurzame investeringen die breed gedragen worden en inspiratie bieden vragen om een verandermanagement. 

Het concept Spontane stad van Urhahn Urban Design die uitgaat van het doorgronden van de wijk en op basis daarvan kleinschalige interventies te plegen vond als basis voor deze veranderende werkwijze veel steun onder de deelnemers. 

De dag bracht ook naar voren dat het zoeken naar nieuwe strategische samenwerkingsverbanden het issue wordt voor 2011. De opgave voor YURPS is om in verschillende disciplines 'oude' vormen te doorbreken en daar op vindingrijke wijze nieuwe voor in de plaats te stellen. Het draait om het zoeken naar de conflicterende belangen van de partijen en hoe daar mee om te gaan.

Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.