Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Werksessie Nationale Omgevingsvisie


Datum: woensdag 1 juli 2015, 16:00 – 20:00
Locatie: LEF future center, Utrecht
Kosten: deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.


YURPS werkt binnen Generatie R aan het ontwikkelen van een jonge visie op de (leef)omgeving van Nederland. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigt Generatie R en Jonge Ruimtemakers uit in het LEF Future Center in Utrecht om mee te denken over de Nationale Omgevingsvisie. De resultaten van de bijeenkomst worden meteen de volgende dag gebruikt bij een gelijkwaardige werkplaatsessie waar vertegenwoordigers (‘jong’ & ‘oud’) van andere partijen zich over hetzelfde thema buigen. Hiermee wordt het geluid van de jonge professionals rechtstreeks meegenomen in het verdere proces.

Lijkt het je leuk om hieraan een bijdrage te leveren, meld je dan snel aan via PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl o.v.v. ‘aanmelding werksessie jonge professionals 1 juli’. Er is plek voor max 45 deelnemers, en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het programma en verdere details worden zo snel mogelijk naar de deelnemers gestuurd.

Generatie R & Jonge Ruimtemakers

Generatie R is een platform waarbinnen meerdere netwerken voor jonge professionals in het ruimtelijk domein samenkomen en samenwerken. Tijdens het Jaar van de Ruimte houdt Generatie R zich namelijk bezig met het ontwikkelen van een jonge visie op de (leef)omgeving van Nederland, mede als input voor de Nationale Omgevingsvisie. Generatie R wordt gevormd door: BNSP jong professional, De Jonge Veranderaars, JongGeo, Jong KNW, Jong Leefomgeving, Jong STRONG, Stadswerk young professional, VVM Jong, YURPS en JongeHonden. Naast Generatie R werken ook de Jonge Ruimtemakers mee op 1 juli. Jonge Ruimtemakers is een netwerk van jonge professionals die werken aan de ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid van Nederland. En die elkaar willen ontmoeten, kennis en ervaringen willen uitwisselen.

De Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie is een nieuw instrument, waarin de opgaven, ambities en het nationale beleid voor de fysieke leefomgeving samenkomen; een integraal document met ambities op het gebied van ruimte, maar ook voor bijvoorbeeld water, milieu, verkeer en energie. De visie wordt in 2018, het jaar waarin de Omgevingswet van kracht wordt, vastgesteld.

In voorbereiding hierop wordt in 2015 de Nationale Omgevingsagenda opgesteld. Hierin staan vijf vragen centraal:

  • Wat zijn de ontwikkelingen en opgaven in de fysieke leefomgeving;
  • Hoe verhouden die zich tot het bestaande beleid;
  • Welke betekenisvolle verbindingen zijn er mogelijk te leggen tussen sectoren, tussen regio’s en tussen internationale ontwikkelingen en het nationaal beleid;
  • Op wat voor manier willen we straks samenwerken en wat is de rol van het Rijk daarbij;
  • En wat voor soort product zou de ‘vormvrije’ omgevingsvisie kunnen zijn?

Aanmelden via PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl

O.v.v. ‘aanmelding werksessie jonge professionals 1 juli’.
Aanmelden YURPS-netwerk

  • Je wilt graag van elkaar leren en jezelf ontwikkelen;
  • Je bent onder de 35 jaar;
  • Je bent werkzaam bij een partner van Platform31.

Aanmelden is heel makkelijk. Stuur een mail met je naam en werkgever naar yurps@platform31.nl o.v.v. ‘aanmelden YURPS’.

LEF future center Utrecht

Contact


Neem voor meer informatie
contact op met: